การแปลง กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เซนติเมตร เป็น กิโลเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม: เซนติเมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cm =
km
 
___________
 
 
0.000010000

เซนติเมตร

เซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เทียบเท่ากับหนึ่งในร้อยของ เมตร

1 ซม. เทียบเท่ากับ 0.39370 นิ้ว

 

ตาราง กิโลเมตร เป็น เซนติเมตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตร เซนติเมตร
0km 0.00cm
1km 100000.00cm
2km 200000.00cm
3km 300000.00cm
4km 400000.00cm
5km 500000.00cm
6km 600000.00cm
7km 700000.00cm
8km 800000.00cm
9km 900000.00cm
10km 1000000.00cm
11km 1100000.00cm
12km 1200000.00cm
13km 1300000.00cm
14km 1400000.00cm
15km 1500000.00cm
16km 1600000.00cm
17km 1700000.00cm
18km 1800000.00cm
19km 1900000.00cm
กิโลเมตร เซนติเมตร
20km 2000000.00cm
21km 2100000.00cm
22km 2200000.00cm
23km 2300000.00cm
24km 2400000.00cm
25km 2500000.00cm
26km 2600000.00cm
27km 2700000.00cm
28km 2800000.00cm
29km 2900000.00cm
30km 3000000.00cm
31km 3100000.00cm
32km 3200000.00cm
33km 3300000.00cm
34km 3400000.00cm
35km 3500000.00cm
36km 3600000.00cm
37km 3700000.00cm
38km 3800000.00cm
39km 3900000.00cm
กิโลเมตร เซนติเมตร
40km 4000000.00cm
41km 4100000.00cm
42km 4200000.00cm
43km 4300000.00cm
44km 4400000.00cm
45km 4500000.00cm
46km 4600000.00cm
47km 4700000.00cm
48km 4800000.00cm
49km 4900000.00cm
50km 5000000.00cm
51km 5100000.00cm
52km 5200000.00cm
53km 5300000.00cm
54km 5400000.00cm
55km 5500000.00cm
56km 5600000.00cm
57km 5700000.00cm
58km 5800000.00cm
59km 5900000.00cm
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา