การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางเมตร เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m² =
ha
 
__________
 
 
0.00010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m² =
ha
 
__________
 
 
0.00010000

ตารางเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งเมตรความกว้างหนึ่งเมตร

 

ตาราง เฮกตาร์ เป็น ตารางเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เฮกตาร์ ตารางเมตร
0ha 0.00
1ha 10000.00
2ha 20000.00
3ha 30000.00
4ha 40000.00
5ha 50000.00
6ha 60000.00
7ha 70000.00
8ha 80000.00
9ha 90000.00
10ha 100000.00
11ha 110000.00
12ha 120000.00
13ha 130000.00
14ha 140000.00
15ha 150000.00
16ha 160000.00
17ha 170000.00
18ha 180000.00
19ha 190000.00
เฮกตาร์ ตารางเมตร
20ha 200000.00
21ha 210000.00
22ha 220000.00
23ha 230000.00
24ha 240000.00
25ha 250000.00
26ha 260000.00
27ha 270000.00
28ha 280000.00
29ha 290000.00
30ha 300000.00
31ha 310000.00
32ha 320000.00
33ha 330000.00
34ha 340000.00
35ha 350000.00
36ha 360000.00
37ha 370000.00
38ha 380000.00
39ha 390000.00
เฮกตาร์ ตารางเมตร
40ha 400000.00
41ha 410000.00
42ha 420000.00
43ha 430000.00
44ha 440000.00
45ha 450000.00
46ha 460000.00
47ha 470000.00
48ha 480000.00
49ha 490000.00
50ha 500000.00
51ha 510000.00
52ha 520000.00
53ha 530000.00
54ha 540000.00
55ha 550000.00
56ha 560000.00
57ha 570000.00
58ha 580000.00
59ha 590000.00
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา