Brittisk Quart till Brittisk gallon konvertering

Brittisk gallon till Brittisk Quart (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Brittisk Quart till Brittisk gallon

UK gal =
UK qt * 0.25000
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Brittisk gallon

Brittisk Quart

Ett brittiskt (British imperial) mått för kapacitet (flytande eller torr form) som är lika med 2 pints eller 1,136 liter

 

konvertera Brittisk Quart till Brittisk gallon

UK gal =
UK qt * 0.25000
 
 
 

Brittisk gallon

Den brittiska (imperial) gallon är en måttenhet för volym som används till att mäta volymen på en vätska eller en containers kapacitiet att lagra vätska, inte vätskans massa. Således, en gallon av en typ av vätska kan ha en helt annan massa än en gallon av en annan typ av vätska.

En brittisk (imperial) gallon vätska definieras som 4,54609 liter,och upptar således ett utrymme som motsvarar cirka 4.546 kubikcentimeter (ungefär en 16,5cm kub).

EnAmerikansk flytande gallon och en Amerikansk torr gallon är olika enheter och används för olika ändamål. Amerikansk flytande gallon definieras som 231 kubiktum och kan likställas med ungefär 3,785 liter. En engelsk gallon är likvärdigt med ungefär 1,2 amerikanska flytande gallons.

Den amerikanska torra gallon är ett mått som historisk sätt applicerades på en volym spannmål eller andra torra råvaror. Den används inte vanligtvis i nuläget men definierades senast som 268,8025 kubiktum.

 

Brittisk Quart till Brittisk gallon tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Brittisk Quart Brittisk gallon
0UK qt 0.00UK gal
1UK qt 0.25UK gal
2UK qt 0.50UK gal
3UK qt 0.75UK gal
4UK qt 1.00UK gal
5UK qt 1.25UK gal
6UK qt 1.50UK gal
7UK qt 1.75UK gal
8UK qt 2.00UK gal
9UK qt 2.25UK gal
10UK qt 2.50UK gal
11UK qt 2.75UK gal
12UK qt 3.00UK gal
13UK qt 3.25UK gal
14UK qt 3.50UK gal
15UK qt 3.75UK gal
16UK qt 4.00UK gal
17UK qt 4.25UK gal
18UK qt 4.50UK gal
19UK qt 4.75UK gal
Brittisk Quart Brittisk gallon
20UK qt 5.00UK gal
21UK qt 5.25UK gal
22UK qt 5.50UK gal
23UK qt 5.75UK gal
24UK qt 6.00UK gal
25UK qt 6.25UK gal
26UK qt 6.50UK gal
27UK qt 6.75UK gal
28UK qt 7.00UK gal
29UK qt 7.25UK gal
30UK qt 7.50UK gal
31UK qt 7.75UK gal
32UK qt 8.00UK gal
33UK qt 8.25UK gal
34UK qt 8.50UK gal
35UK qt 8.75UK gal
36UK qt 9.00UK gal
37UK qt 9.25UK gal
38UK qt 9.50UK gal
39UK qt 9.75UK gal
Brittisk Quart Brittisk gallon
40UK qt 10.00UK gal
41UK qt 10.25UK gal
42UK qt 10.50UK gal
43UK qt 10.75UK gal
44UK qt 11.00UK gal
45UK qt 11.25UK gal
46UK qt 11.50UK gal
47UK qt 11.75UK gal
48UK qt 12.00UK gal
49UK qt 12.25UK gal
50UK qt 12.50UK gal
51UK qt 12.75UK gal
52UK qt 13.00UK gal
53UK qt 13.25UK gal
54UK qt 13.50UK gal
55UK qt 13.75UK gal
56UK qt 14.00UK gal
57UK qt 14.25UK gal
58UK qt 14.50UK gal
59UK qt 14.75UK gal
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Volym Temperatur Vikt Längd Area Fart Tid Valuta