Amerikansk gallon (flytande) till Brittisk gallon konvertering

Brittisk gallon till Amerikansk gallon (flytande) (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Amerikansk gallon (flytande) till Brittisk gallon

UK gal =
US gal lqd * 0.83267
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Brittisk gallon

Amerikansk gallon (flytande)

Ett amerikanskt mått för kapacitet (i flytande form) som är lika med 4 quart eller 3,785 liter. Observera även att det finns olika mått av US dry gallons and UK gallons.

 

konvertera Amerikansk gallon (flytande) till Brittisk gallon

UK gal =
US gal lqd * 0.83267
 
 
 

Brittisk gallon

Den brittiska (imperial) gallon är en måttenhet för volym som används till att mäta volymen på en vätska eller en containers kapacitiet att lagra vätska, inte vätskans massa. Således, en gallon av en typ av vätska kan ha en helt annan massa än en gallon av en annan typ av vätska.

En brittisk (imperial) gallon vätska definieras som 4,54609 liter,och upptar således ett utrymme som motsvarar cirka 4.546 kubikcentimeter (ungefär en 16,5cm kub).

EnAmerikansk flytande gallon och en Amerikansk torr gallon är olika enheter och används för olika ändamål. Amerikansk flytande gallon definieras som 231 kubiktum och kan likställas med ungefär 3,785 liter. En engelsk gallon är likvärdigt med ungefär 1,2 amerikanska flytande gallons.

Den amerikanska torra gallon är ett mått som historisk sätt applicerades på en volym spannmål eller andra torra råvaror. Den används inte vanligtvis i nuläget men definierades senast som 268,8025 kubiktum.

 

Amerikansk gallon (flytande) till Brittisk gallon tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Amerikansk gallon (flytande) Brittisk gallon
0US gal lqd 0.00UK gal
1US gal lqd 0.83UK gal
2US gal lqd 1.67UK gal
3US gal lqd 2.50UK gal
4US gal lqd 3.33UK gal
5US gal lqd 4.16UK gal
6US gal lqd 5.00UK gal
7US gal lqd 5.83UK gal
8US gal lqd 6.66UK gal
9US gal lqd 7.49UK gal
10US gal lqd 8.33UK gal
11US gal lqd 9.16UK gal
12US gal lqd 9.99UK gal
13US gal lqd 10.82UK gal
14US gal lqd 11.66UK gal
15US gal lqd 12.49UK gal
16US gal lqd 13.32UK gal
17US gal lqd 14.16UK gal
18US gal lqd 14.99UK gal
19US gal lqd 15.82UK gal
Amerikansk gallon (flytande) Brittisk gallon
20US gal lqd 16.65UK gal
21US gal lqd 17.49UK gal
22US gal lqd 18.32UK gal
23US gal lqd 19.15UK gal
24US gal lqd 19.98UK gal
25US gal lqd 20.82UK gal
26US gal lqd 21.65UK gal
27US gal lqd 22.48UK gal
28US gal lqd 23.31UK gal
29US gal lqd 24.15UK gal
30US gal lqd 24.98UK gal
31US gal lqd 25.81UK gal
32US gal lqd 26.65UK gal
33US gal lqd 27.48UK gal
34US gal lqd 28.31UK gal
35US gal lqd 29.14UK gal
36US gal lqd 29.98UK gal
37US gal lqd 30.81UK gal
38US gal lqd 31.64UK gal
39US gal lqd 32.47UK gal
Amerikansk gallon (flytande) Brittisk gallon
40US gal lqd 33.31UK gal
41US gal lqd 34.14UK gal
42US gal lqd 34.97UK gal
43US gal lqd 35.80UK gal
44US gal lqd 36.64UK gal
45US gal lqd 37.47UK gal
46US gal lqd 38.30UK gal
47US gal lqd 39.14UK gal
48US gal lqd 39.97UK gal
49US gal lqd 40.80UK gal
50US gal lqd 41.63UK gal
51US gal lqd 42.47UK gal
52US gal lqd 43.30UK gal
53US gal lqd 44.13UK gal
54US gal lqd 44.96UK gal
55US gal lqd 45.80UK gal
56US gal lqd 46.63UK gal
57US gal lqd 47.46UK gal
58US gal lqd 48.30UK gal
59US gal lqd 49.13UK gal
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Volym Temperatur Vikt Längd Area Fart Tid Valuta