Pounds till Ton konvertering

Det finns mer än en typ av Ton. Var god och välj den typ som passar bäst från listan nedan.

  1. Pounds till Metrisk Ton

  2. Pounds till Long Tons (Storbritannien)

  3. Pounds till Short Tons (USA)

  4. Pounds till Ton

Pounds

Den brittiska (imperial) (avoirdupois, eller internationella) pound definieras officiellt som 453,59237 gram.

Ton

Det finns tre typer av ton- long ton, short ton och metrisk tonne. Var god välj en mer specifik enhet.