Pounds konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Pounds

 • lb (pound)
 • lbm (pound-massa – vetenskaplig)
 • Enhet av :

  • Massa
  • Vikt (I icke-vetenskapliga frågor)

  Bruk i hela världen:

  • Storbritannien, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland etc.

  Beskrivning:

  Pound är ett mått på massa som används i imperial system (brittiska måttenheter), och är en godkänd viktenhet för dagligt bruk (gravitationskraftens inverkan på alla föremål).

  Definition:

  Den brittiska (imperial) (avoirdupois, eller internationella) pound definieras officiellt som 453,59237 gram.

  Ursprung:

  Ordet Pound är en anpassing av det latinska begreppet libra pondo (libra=balansvåg, pondo="som har en vikt av"), den romerska libran (därav symbolen lb) vägde cirka 329 gram.

  Under hela historien har pound (eller dess lokala översättning) används som en viktenhet på många platser på jorden, som omfattas av Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Skandinavien och Ryssland. Även om definitionen av den exakta massan på ett pound har varierat från system till system, så har de i stort sett varit likadana, vanligtvis mellan 350 och 560 metriska gram.

  I Storbritannien har ett talrikt med olika system som använder pound förekommit samtidigt, även om avoirdupois pound (även känt som wool pound) varit den mest allmänt använda och mest varaktiga (forkortad till lb av eller lb avdp). En variation som används än idag är Troy pound (cirka 373g), oftast för mätningar av massa på ädelmetaller.

  Genom den brittiska lagen Weights and Measures Act of 1878 definierades det brittiska (imperial) poundet för första gången i termer av metriska enheter (1lb = 453,59265g), och år 1893 definierade Mendenhall Ordern det amerikanska poundet genom att beskriva ett kilogram som likvärdig med 2,20462 pound.

  USA och de länder som var medlemmar av samväldet enades om gemensamma definitioner för pound (och yard) som antogs år 1959 (1964 i Storbritannien).

  Gemensamma referenser :

  • I engelsk talande länder uttrycks en persons vikt i stones och pounds, även om man i USA enbart använder pounds för detta ändamål.
  • I Storbritannien och Irland fortsätter man att sälja livsmedel som såldes per pound i kvantiteter motsvarande det gamla imperial (brittiska) standardmåtten innan det metriskasystemet infördes, såsom smör som oftast säljs i portioner av 454g (1lb) paket.
  • Fiskare uttrycker ofta fiskfångst i termer av pounds och ounces.
  • Shakespeares karaktär Shylock frågade som känt om “a pound of flesh” som försäkrande garanti på ett lån.

  Använd sammanhang:

  I vetenskapliga sammanhang använder man pound till att beskriva massa, medan man till vardags använder det som ett mått för vikt. Även om metriskasystemet för vikt och mått har accepterats brett så fortsätter man att använda pound i engelsk talande länder.

  Pound har historiskt sätt används för att beskriva vikten på skott eller granat i vapen, och vapnen själva fick namn efter hur mycket ammunition som skulle avlossas, ex. En 32-pounder.

  I Storbritannien och USA används pound också för att beskriva tryck, pound per kvadrattum (p.s.i.) som är en godkänd standard.

  Komponent enheter:

  • Det går sexton ounces på ett pound, men historiskt (och officiellt) sett, omfattades ett pound av 7.000 troy grains (gr) fram till år 1959 då man etablerade en internationell standard definition.

  Multiplar: