Rømer till Fahrenheit konvertering

Fahrenheit till Rømer (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Rømer till Fahrenheit

℉ =
(°Rø - 7.5)* 3.4286
+ 32.00
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Fahrenheit

Rømer

Rømerskalan är en temperatur skala uppkallad efter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som föreslog den år 1701. För denna skala, sattes nollpunkten initiellt genom att använda fryst saltlösning. Kokpunkten för vatten definierades som 60 grader. Rømer såg sedan att fryspunkten av rent vatten var ungefär en åttondel (cirka 7,5 grader) mellan dessa två punkter, så han omdefinerade den lägre fixpunkten till att vara fryspunkt på vatten vid exakt 7,5 grader. Uppfinnaren av Fahrenheit skalan Daniel Gabriel Fahrenheit lärde sig utav Rømers arbete och genom att öka antalet uppdelningar med faktorn fyra så etablerades vad som nu är känt som Fahrenheitskalan.

 

konvertera Rømer till Fahrenheit

℉ =
(°Rø - 7.5)* 3.4286
+ 32.00
 
 
 

Fahrenheit

Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten är 212 °F (vid ett standard lufttryck). Detta sätter vattnets kokpunkt och fryspunkt exakt 180 grader isär. Därmed, en grad på Fahrenheitskalan utgör 1/180 av intervallet mellan vattnets fryspunkt till dess kokpunkt. Absolut noll defineras som -459,67 °F.

En temperatur skillnad på 1 °F är likvärdig med en temperatur skillnad på 0,556 °C.

 

Rømer till Fahrenheit tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Rømer Fahrenheit
0°Rø 6.29
1°Rø 9.71
2°Rø 13.14
3°Rø 16.57
4°Rø 20.00
5°Rø 23.43
6°Rø 26.86
7°Rø 30.29
8°Rø 33.71
9°Rø 37.14
10°Rø 40.57
11°Rø 44.00
12°Rø 47.43
13°Rø 50.86
14°Rø 54.29
15°Rø 57.71
16°Rø 61.14
17°Rø 64.57
18°Rø 68.00
19°Rø 71.43
Rømer Fahrenheit
20°Rø 74.86
21°Rø 78.29
22°Rø 81.71
23°Rø 85.14
24°Rø 88.57
25°Rø 92.00
26°Rø 95.43
27°Rø 98.86
28°Rø 102.29
29°Rø 105.71
30°Rø 109.14
31°Rø 112.57
32°Rø 116.00
33°Rø 119.43
34°Rø 122.86
35°Rø 126.29
36°Rø 129.71
37°Rø 133.14
38°Rø 136.57
39°Rø 140.00
Rømer Fahrenheit
40°Rø 143.43
41°Rø 146.86
42°Rø 150.29
43°Rø 153.71
44°Rø 157.14
45°Rø 160.57
46°Rø 164.00
47°Rø 167.43
48°Rø 170.86
49°Rø 174.29
50°Rø 177.71
51°Rø 181.14
52°Rø 184.57
53°Rø 188.00
54°Rø 191.43
55°Rø 194.86
56°Rø 198.29
57°Rø 201.71
58°Rø 205.14
59°Rø 208.57
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta