Rømer till Celsius konvertering

Celsius till Rømer (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Rømer till Celsius

℃ =
°Rø - 7.5
 
_________
 
 
0.52500
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Celsius

Rømer

Rømerskalan är en temperatur skala uppkallad efter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som föreslog den år 1701. För denna skala, sattes nollpunkten initiellt genom att använda fryst saltlösning. Kokpunkten för vatten definierades som 60 grader. Rømer såg sedan att fryspunkten av rent vatten var ungefär en åttondel (cirka 7,5 grader) mellan dessa två punkter, så han omdefinerade den lägre fixpunkten till att vara fryspunkt på vatten vid exakt 7,5 grader. Uppfinnaren av Fahrenheit skalan Daniel Gabriel Fahrenheit lärde sig utav Rømers arbete och genom att öka antalet uppdelningar med faktorn fyra så etablerades vad som nu är känt som Fahrenheitskalan.

 

konvertera Rømer till Celsius

℃ =
°Rø - 7.5
 
_________
 
 
0.52500

Celsius

Även om Celsius skalan ursprungligen definierades av fryspunkten (och senare smältpunkten på is), så är nu skalan officiellt en härledd skala, definerad i relation till Kelvins temperatur skala.

Noll på Celsius skalan (0 °C) definieras nu som likvärdig 273,15 K, med en temperatur skillnad på 1 grad C motsvarande en skillnad på 1 K, vilket innebär att storleken på en enhet i båda skalor är lika stora. Detta beyder att 100 °C, tidigare definerad som vattnets kokpunkt, definieras nu som motsvarigheten till 373,15 K.

Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala. Detta kan man se eftersom temperatur intervallet mellan 20 °C och 30 °C är densamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C har inte dubbelt så mycket luftvärme energi som vid 20 °C.

En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

 

Rømer till Celsius tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Rømer Celsius
0°Rø -14.29
1°Rø -12.38
2°Rø -10.48
3°Rø -8.57
4°Rø -6.67
5°Rø -4.76
6°Rø -2.86
7°Rø -0.95
8°Rø 0.95
9°Rø 2.86
10°Rø 4.76
11°Rø 6.67
12°Rø 8.57
13°Rø 10.48
14°Rø 12.38
15°Rø 14.29
16°Rø 16.19
17°Rø 18.10
18°Rø 20.00
19°Rø 21.90
Rømer Celsius
20°Rø 23.81
21°Rø 25.71
22°Rø 27.62
23°Rø 29.52
24°Rø 31.43
25°Rø 33.33
26°Rø 35.24
27°Rø 37.14
28°Rø 39.05
29°Rø 40.95
30°Rø 42.86
31°Rø 44.76
32°Rø 46.67
33°Rø 48.57
34°Rø 50.48
35°Rø 52.38
36°Rø 54.29
37°Rø 56.19
38°Rø 58.10
39°Rø 60.00
Rømer Celsius
40°Rø 61.90
41°Rø 63.81
42°Rø 65.71
43°Rø 67.62
44°Rø 69.52
45°Rø 71.43
46°Rø 73.33
47°Rø 75.24
48°Rø 77.14
49°Rø 79.05
50°Rø 80.95
51°Rø 82.86
52°Rø 84.76
53°Rø 86.67
54°Rø 88.57
55°Rø 90.48
56°Rø 92.38
57°Rø 94.29
58°Rø 96.19
59°Rø 98.10
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta