Newton till Celsius konvertering

Celsius till Newton (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Newton till Celsius

℃ =
ºN
 
_______
 
 
0.33000
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Celsius

Newton

Newton skalan uppfanns av Isaac Newton. Han fastställde zeroth degree of heat för smältande snö och 33 degrees of heat för kokande vatten. Hans skala är således en föregångare av Celsius skalan, som definierades med samma temperatur referenser. Så enheten från denna skala, Newton grader, är likamed 10033 Kelvin konvertering eller celsius grader och har samma nollpunkt som Celsius skalan.

 

konvertera Newton till Celsius

℃ =
ºN
 
_______
 
 
0.33000

Celsius

Även om Celsius skalan ursprungligen definierades av fryspunkten (och senare smältpunkten på is), så är nu skalan officiellt en härledd skala, definerad i relation till Kelvins temperatur skala.

Noll på Celsius skalan (0 °C) definieras nu som likvärdig 273,15 K, med en temperatur skillnad på 1 grad C motsvarande en skillnad på 1 K, vilket innebär att storleken på en enhet i båda skalor är lika stora. Detta beyder att 100 °C, tidigare definerad som vattnets kokpunkt, definieras nu som motsvarigheten till 373,15 K.

Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala. Detta kan man se eftersom temperatur intervallet mellan 20 °C och 30 °C är densamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C har inte dubbelt så mycket luftvärme energi som vid 20 °C.

En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

 

Newton till Celsius tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Newton Celsius
0ºN 0.00
1ºN 3.03
2ºN 6.06
3ºN 9.09
4ºN 12.12
5ºN 15.15
6ºN 18.18
7ºN 21.21
8ºN 24.24
9ºN 27.27
10ºN 30.30
11ºN 33.33
12ºN 36.36
13ºN 39.39
14ºN 42.42
15ºN 45.45
16ºN 48.48
17ºN 51.52
18ºN 54.55
19ºN 57.58
Newton Celsius
20ºN 60.61
21ºN 63.64
22ºN 66.67
23ºN 69.70
24ºN 72.73
25ºN 75.76
26ºN 78.79
27ºN 81.82
28ºN 84.85
29ºN 87.88
30ºN 90.91
31ºN 93.94
32ºN 96.97
33ºN 100.00
34ºN 103.03
35ºN 106.06
36ºN 109.09
37ºN 112.12
38ºN 115.15
39ºN 118.18
Newton Celsius
40ºN 121.21
41ºN 124.24
42ºN 127.27
43ºN 130.30
44ºN 133.33
45ºN 136.36
46ºN 139.39
47ºN 142.42
48ºN 145.45
49ºN 148.48
50ºN 151.52
51ºN 154.55
52ºN 157.58
53ºN 160.61
54ºN 163.64
55ºN 166.67
56ºN 169.70
57ºN 172.73
58ºN 175.76
59ºN 178.79
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta