Delisle till Fahrenheit konvertering

Fahrenheit till Delisle (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Delisle till Fahrenheit

℉ =
(°De + 100)* 1.2000
+ 32.00
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Fahrenheit

 

konvertera Delisle till Fahrenheit

℉ =
(°De + 100)* 1.2000
+ 32.00
 
 
 

Fahrenheit

Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (°F) och kokpunkten är 212 °F (vid ett standard lufttryck). Detta sätter vattnets kokpunkt och fryspunkt exakt 180 grader isär. Därmed, en grad på Fahrenheitskalan utgör 1/180 av intervallet mellan vattnets fryspunkt till dess kokpunkt. Absolut noll defineras som -459,67 °F.

En temperatur skillnad på 1 °F är likvärdig med en temperatur skillnad på 0,556 °C.

 

Delisle till Fahrenheit tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Delisle Fahrenheit
0°De 152.00
1°De 153.20
2°De 154.40
3°De 155.60
4°De 156.80
5°De 158.00
6°De 159.20
7°De 160.40
8°De 161.60
9°De 162.80
10°De 164.00
11°De 165.20
12°De 166.40
13°De 167.60
14°De 168.80
15°De 170.00
16°De 171.20
17°De 172.40
18°De 173.60
19°De 174.80
Delisle Fahrenheit
20°De 176.00
21°De 177.20
22°De 178.40
23°De 179.60
24°De 180.80
25°De 182.00
26°De 183.20
27°De 184.40
28°De 185.60
29°De 186.80
30°De 188.00
31°De 189.20
32°De 190.40
33°De 191.60
34°De 192.80
35°De 194.00
36°De 195.20
37°De 196.40
38°De 197.60
39°De 198.80
Delisle Fahrenheit
40°De 200.00
41°De 201.20
42°De 202.40
43°De 203.60
44°De 204.80
45°De 206.00
46°De 207.20
47°De 208.40
48°De 209.60
49°De 210.80
50°De 212.00
51°De 213.20
52°De 214.40
53°De 215.60
54°De 216.80
55°De 218.00
56°De 219.20
57°De 220.40
58°De 221.60
59°De 222.80
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta