Delisle till Celsius konvertering

Celsius till Delisle (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Delisle till Celsius

℃ =
°De + 100
 
_________
 
 
1.5000
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Celsius

 

konvertera Delisle till Celsius

℃ =
°De + 100
 
_________
 
 
1.5000

Celsius

Även om Celsius skalan ursprungligen definierades av fryspunkten (och senare smältpunkten på is), så är nu skalan officiellt en härledd skala, definerad i relation till Kelvins temperatur skala.

Noll på Celsius skalan (0 °C) definieras nu som likvärdig 273,15 K, med en temperatur skillnad på 1 grad C motsvarande en skillnad på 1 K, vilket innebär att storleken på en enhet i båda skalor är lika stora. Detta beyder att 100 °C, tidigare definerad som vattnets kokpunkt, definieras nu som motsvarigheten till 373,15 K.

Celsius skalan är ett intervall system men inte ett ratio system, vilket betyder att den följer en relativ skala och inte en absolut skala. Detta kan man se eftersom temperatur intervallet mellan 20 °C och 30 °C är densamma som mellan 30 °C och 40 °C, men 40 °C har inte dubbelt så mycket luftvärme energi som vid 20 °C.

En temperatur skillnad på 1 grad C är likvärdig med en temperatur skillnad på 1,8 °F.

 

Delisle till Celsius tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Delisle Celsius
0°De 66.67
1°De 67.33
2°De 68.00
3°De 68.67
4°De 69.33
5°De 70.00
6°De 70.67
7°De 71.33
8°De 72.00
9°De 72.67
10°De 73.33
11°De 74.00
12°De 74.67
13°De 75.33
14°De 76.00
15°De 76.67
16°De 77.33
17°De 78.00
18°De 78.67
19°De 79.33
Delisle Celsius
20°De 80.00
21°De 80.67
22°De 81.33
23°De 82.00
24°De 82.67
25°De 83.33
26°De 84.00
27°De 84.67
28°De 85.33
29°De 86.00
30°De 86.67
31°De 87.33
32°De 88.00
33°De 88.67
34°De 89.33
35°De 90.00
36°De 90.67
37°De 91.33
38°De 92.00
39°De 92.67
Delisle Celsius
40°De 93.33
41°De 94.00
42°De 94.67
43°De 95.33
44°De 96.00
45°De 96.67
46°De 97.33
47°De 98.00
48°De 98.67
49°De 99.33
50°De 100.00
51°De 100.67
52°De 101.33
53°De 102.00
54°De 102.67
55°De 103.33
56°De 104.00
57°De 104.67
58°De 105.33
59°De 106.00
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Temperatur Vikt Längd Area Volym Fart Tid Valuta