Nautiska mil till Kilometer konvertering

Det finns mer än en typ av Nautiska mil. Vänligen använd den mest lämpliga typen från listan nedan.

  1. Brittiska Nautiska mil till Kilometer

  2. Amerikanska Nautiska mil till Kilometer

  3. International Nautical Miles till Kilometer

Nautiska mil

Kilometer

Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.