Kilometer till Nautiska mil konvertering

Det finns mer än en typ av Nautiska mil. Var god och välj den typ som passar bäst från listan nedan.

  1. Kilometer till Brittiska Nautiska mil

  2. Kilometer till Amerikanska Nautiska mil

  3. Kilometer till International Nautical Miles

Kilometer

Kilometern är en längdenhet i det metriska systemet som motsvarar en tusendel av en meter.

1 km motsvarar 0,6214 engelska mil.

Nautiska mil