Centimeter till Millimeter konvertering

Millimeter till Centimeter (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Centimeter till Millimeter

mm =
cm
 
_______
 
 
0.10000
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Centimeter
Mer information: Millimeter

Centimeter

Centimetern är en längdenhet i det metriska systemet, motsvarande en hundradel av en meter.

1 cm är likvärdig med 0,39370 tum.

 

konvertera Centimeter till Millimeter

mm =
cm
 
_______
 
 
0.10000

Millimeter

Millimetern är en enhet för längd i det metriska systemet, likvärdig med en tusendel av en meter (SI basenhet för längd).

 

Centimeter till Millimeter tabell

Start
Increments
Accuracy
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Centimeter Millimeter
0cm 0.00mm
1cm 10.00mm
2cm 20.00mm
3cm 30.00mm
4cm 40.00mm
5cm 50.00mm
6cm 60.00mm
7cm 70.00mm
8cm 80.00mm
9cm 90.00mm
10cm 100.00mm
11cm 110.00mm
12cm 120.00mm
13cm 130.00mm
14cm 140.00mm
15cm 150.00mm
16cm 160.00mm
17cm 170.00mm
18cm 180.00mm
19cm 190.00mm
Centimeter Millimeter
20cm 200.00mm
21cm 210.00mm
22cm 220.00mm
23cm 230.00mm
24cm 240.00mm
25cm 250.00mm
26cm 260.00mm
27cm 270.00mm
28cm 280.00mm
29cm 290.00mm
30cm 300.00mm
31cm 310.00mm
32cm 320.00mm
33cm 330.00mm
34cm 340.00mm
35cm 350.00mm
36cm 360.00mm
37cm 370.00mm
38cm 380.00mm
39cm 390.00mm
Centimeter Millimeter
40cm 400.00mm
41cm 410.00mm
42cm 420.00mm
43cm 430.00mm
44cm 440.00mm
45cm 450.00mm
46cm 460.00mm
47cm 470.00mm
48cm 480.00mm
49cm 490.00mm
50cm 500.00mm
51cm 510.00mm
52cm 520.00mm
53cm 530.00mm
54cm 540.00mm
55cm 550.00mm
56cm 560.00mm
57cm 570.00mm
58cm 580.00mm
59cm 590.00mm
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Längd Temperatur Vikt Area Volym Fart Tid Valuta