Stadiën Conversie

Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren

Stadiën

Afkorting/Symbool:

furlong

Eenheid:

Lengte

Wereldwijd gebruik:

Furlongs, een meeteenheid die veel wordt gebruikt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben een lange geschiedenis en worden nog steeds af en toe gebruikt in bepaalde contexten vandaag. Hun wereldwijde gebruik is echter vrij beperkt in vergelijking met andere meer erkende meeteenheden.

De furlong wordt voornamelijk gebruikt in de paardenraces, waar het nog steeds een standaardeenheid is voor het meten van afstanden op de baan. In de Verenigde Staten wordt het ook gebruikt in de landbouw om de lengte van velden of de afstand tussen herkenningspunten te meten. Daarnaast worden furlongs soms gebruikt in de luchtvaartindustrie om de lengte van startbanen te meten.

Buiten deze specifieke industrieën is het gebruik van furlongs relatief zeldzaam. De meeste landen hebben het metrieke stelsel aangenomen, dat een meer gestandaardiseerd en universeel begrepen meetsysteem biedt. Het metrieke stelsel, met eenheden zoals meters en kilometers, wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, techniek en het dagelijks leven over de hele wereld. Als gevolg hiervan wordt de furlong niet vaak aangetroffen of erkend buiten zijn traditionele toepassingen in paardenraces en bepaalde nichetoepassingen.

Definitie:

Een furlong is een eenheid van meting die veel wordt gebruikt in het imperiale systeem, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het wordt voornamelijk gebruikt om afstanden in paardenraces te meten en is gelijk aan een achtste van een mijl of 220 yards. De term "furlong" is afgeleid van het Oud-Engelse woord "furhlang," wat "lange voor" of "voor lengte" betekent.

Oorspronkelijk vertegenwoordigde een 'furlong' de lengte van een voor in een veld, dat typisch geploegd werd door een team van ossen. Deze meting werd gestandaardiseerd om consistentie in landbouwpraktijken te waarborgen. In de loop der tijd werd de 'furlong' een breed geaccepteerde eenheid van meting voor verschillende doeleinden, waaronder landmeting en paardenraces.

Oorsprong:

De oorsprong van de eenheid van meting die bekend staat als de furlong kan worden herleid tot middeleeuws Engeland. Het woord "furlong" is afgeleid van de Oud-Engelse woorden "furh" wat "voor" betekent en "lang" wat "lang" betekent. In die tijd werd de furlong gedefinieerd als de lengte van een voor in een geploegd veld.

De furlong werd veel gebruikt in de landbouw en bij landmetingen. Het werd beschouwd als een handige eenheid om afstanden tussen velden te meten en de grootte van percelen land te bepalen. In feite werd de furlong vaak gebruikt als een standaardeenheid voor landmetingen en eigendomsgrenzen.

In de loop der tijd werd de furlong gestandaardiseerd tot een specifieke lengte. In 1592 verklaarde koningin Elizabeth I dat de furlong gelijk was aan 220 yards of een achtste van een mijl. Deze definitie wordt nog steeds gebruikt in veel Engelssprekende landen, waaronder de Verenigde Staten.

Gemeenschappelijke referenties:

Epsom derby wordt net iets meer dan 12 furlongs gelopen.

Gebruik context:

Furlongs zijn een meeteenheid die veel wordt gebruikt in de context van paardenraces en paardensporten. Afgeleid van het Oud-Engelse woord "furh," wat voor of geploegd land betekent, verwees een furlong oorspronkelijk naar de lengte van een voor in een veld. Na verloop van tijd werd het gestandaardiseerd als een afstandseenheid, gelijk aan een achtste van een mijl of 220 yards.

In het moderne tijdperk worden furlongs voornamelijk gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en sommige Gemenebestlanden om paardenracebanen te meten. De lengte van een renbaan wordt vaak uitgedrukt in furlongs, waarbij de standaardafstand voor vlakke races één mijl (acht furlongs) is. Deze traditie gaat terug tot de vroege dagen van de paardenraces toen banen werden gemeten in furlongs vanwege hun agrarische oorsprong.

Vadem worden ook af en toe gebruikt in andere contexten, zoals het meten van de lengte van rivieren of kanalen, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien kunnen ze worden gebruikt in historische of literaire contexten om afstanden te beschrijven die in het verleden zijn afgelegd. In de meeste alledaagse situaties worden vadem echter niet veel gebruikt, en andere eenheden van meting, zoals kilometers of mijlen, worden breder begrepen en gebruikt.