Millimeters Conversie

Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren

Millimeters

Afkorting/Symbool:

mm

mil (informeel)

Eenheid:

Lengte

Wereldwijd gebruik:

De millimeter, behorende tot het metrisch systeem, wordt over de hele wereld gebruikt voor het meten van afstand, met als grootste uitzondering de Verenigde Staten, waar men voor de meeste doeleinden het imperiale systeem gebruikt.

In engineering en productie zijn millimeters cruciaal voor nauwkeurige metingen en dimensionale nauwkeurigheid. Ze worden gebruikt om de grootte en specificaties van componenten te bepalen, waardoor een goede pasvorm en functionaliteit worden gegarandeerd. In de bouw worden millimeters gebruikt om afstanden, diktes en afmetingen van verschillende bouwmaterialen te meten, waardoor nauwkeurige planning en uitvoering van projecten mogelijk is. Daarnaast worden millimeters veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, met name in vakgebieden zoals natuurkunde, scheikunde en biologie, waar nauwkeurige metingen essentieel zijn voor het uitvoeren van experimenten en het analyseren van gegevens.

De wereldwijde adoptie van millimeters als standaardeenheid van meting bevordert consistentie en vergemakkelijkt internationale samenwerking. Het elimineert de verwarring en inconsistenties die kunnen ontstaan door het gebruik van verschillende meetsystemen, waardoor naadloze communicatie en uitwisseling van informatie tussen professionals uit verschillende landen mogelijk is. Bovendien vereenvoudigt het gebruik van millimeters berekeningen en conversies, omdat het gebaseerd is op het decimale stelsel, waardoor het gemakkelijker is om mee te werken en te begrijpen. Over het algemeen benadrukt het wereldwijde gebruik van millimeters hun belang in verschillende industrieën en onderstreept het hun betekenis bij het bereiken van nauwkeurige en gestandaardiseerde metingen.

Definitie:

De millimeter is een lengte-eenheid in het metrisch systeem, gelijk aan een duizendste van een meter (de lengte-eenheid op basis van SI)

Een meter werd in 1983 gedefinieerd door de 17e conferentie van gewichten en maten als "de lengte van het pad dat door licht in vacuüm wordt afgelegd gedurende een tijdsinterval van 1/299 792 458 van een seconde" en de millimeter wordt per definitie afgeleid als zijnde 1/1000e van die waarde.

Millimeters zijn een meeteenheid die veel wordt gebruikt in het metrische systeem om lengtes en afstanden te kwantificeren. De term "millimeter" is afgeleid van de Latijnse woorden "milli," wat duizendste betekent, en "metrum," wat maat betekent. Zoals de naam al aangeeft, is een millimeter gelijk aan duizendste van een meter, waardoor het een zeer kleine meeteenheid is.

Om de grootte van een millimeter in perspectief te plaatsen, is het ongeveer de dikte van een creditcard of de diameter van een standaard paperclip. Deze kleine eenheid van meting maakt nauwkeurige en gedetailleerde metingen mogelijk, waardoor het een essentieel gereedschap is in verschillende industrieën.

Oorsprong:

John Wilkins stelde voor het eerst de lengte van een "secondeslinger" voor als een universele meting - dat wil zeggen een meting die kon worden uitgevoerd, om een definitie met betrekking tot een opgeslagen referentie-eenheid te vermijden. Hij dacht dat een slinger die één halve oscillatie per seconde maakte een vaste lengte zou hebben. Hij had bijna gelijk, maar later werd ontdekt dat er een klein verschil in deze lengte is over de hele wereld. Vanwege deze variabiliteit bedacht de Academie van Wetenschappen een nieuwe maat, gelijk aan 1/10000000 van de afstand van de evenaar naar de Noordpool, gemeten langs de meridiaan door Parijs. Deze meting werd gebruikt om de internationale prototype meter te creëren - een metalen staaf opgeslagen in het hoofdkwartier van het BIPM. Uiteindelijk werd deze standaard vervangen door nauwkeurigere metingen - eerst in 1960 definieerde de 11e conferentie van gewichten en maten de meter als "1,650763,73 golflengtes van de oranje-rode emissielijn van een krypton-86 atoom (in een vacuüm)". Ten slotte definieerde de 17e conferentie in 1983 de meter als "de afstand die het licht in een vacuüm aflegt in 1/299792458 van een seconde", wat dus leidt tot een definitie van een millimeter als de afstand die het licht in een vacuüm aflegt in 1/299792458000 van een seconde.

De oorsprong van millimeters kan worden herleid tot het metrieke stelsel, dat werd ontwikkeld tijdens de Franse Revolutie in het einde van de 18e eeuw. Het metrieke stelsel werd gecreëerd om een universeel en decimaal gebaseerd meetsysteem vast te stellen dat gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zou zijn. Het systeem was bedoeld om de verschillende inconsistente en complexe meetsystemen die destijds in gebruik waren, te vervangen.

Het metrische stelsel was gebaseerd op de meter als de fundamentele eenheid van lengte. De meter werd gedefinieerd als een tiende miljoenste van de afstand van de Noordpool naar de evenaar, die door Parijs loopt. Deze definitie zorgde voor een consistente en meetbare standaard voor lengte. Om de meter verder op te delen in kleinere eenheden, introduceerde het metrische stelsel het concept van voorvoegsels. Het voorvoegsel "milli-" is afgeleid van het Latijnse woord "mille," wat duizend betekent. Daarom is een millimeter duizendste van een meter. Deze onderverdeling maakte nauwkeurigere metingen mogelijk, met name in wetenschappelijke en technische vakgebieden.

Gemeenschappelijke referenties:

Er zijn 25,4 millimeters in 1 inch.

Het hoofd van een pin is ongeveer 2 mm in diameter.

een CD is ongeveer 1,2 mm dik

De afstand tussen de sporen van modelspoorwegen bedraagt 16,5 mm.

Een graad 1 tondeuse zal haar trimmen tot ongeveer 3 mm (graad 2 trimt tot op 6 mm, graad 3 tot 9 mm, enz.)

1 metre, 1000 mm

Een vel normaal juridisch papier is ongeveer 0,1 mm dik.

Een fijne menselijke haar is ongeveer 0,04 mm breed.

Een gemiddelde lucifer is ongeveer 2 mm breed.

Een AA-batterij kan tussen de 49,2 en 50,5 mm vanaf het platte uiteinde tot aan het einde van de batterijknop zijn.

Gebruik context:

De millimeter, behorende tot het metrisch systeem, wordt over de hele wereld gebruikt voor het meten van afstand, met als grootste uitzondering de Verenigde Staten, waar men voor de meeste doeleinden het imperiale systeem gebruikt.

 

Populaire links