Gewichtsconversie

Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren

Metrische metingen

Metrische gewicht eenheden zijn gebaseerd op het gewicht van de respectieve metrische hoeveelheden water. Bijvoorbeeld, een liter water weegt een kilogram.

Het metrische systeem biedt ook een handige manier om tussen verschillende eenheden van gewicht om te zetten. Bijvoorbeeld, om van gram naar kilogram om te zetten, hoeft men alleen het aantal grammen door 1000 te delen. Op dezelfde manier, om van kilogram naar gram om te zetten, vermenigvuldigt men het aantal kilogrammen met 1000. Deze eenvoud van omzetting maakt het metrische systeem bijzonder nuttig in wetenschappelijke en alledaagse toepassingen, omdat het snelle en nauwkeurige berekeningen mogelijk maakt.

Naast gram en kilogram omvat het metrische systeem ook grotere eenheden van gewicht zoals metrische tonnen (t) en kleinere eenheden zoals microgrammen (µg). Deze brede reeks eenheden maakt nauwkeurige metingen mogelijk in verschillende contexten, van het wegen van een klein voorwerp tot het meten van de massa van een groot voertuig. Over het algemeen maakt de consistente en logische benadering van het metrische systeem voor gewichtsmeting het een onschatbaar instrument in verschillende vakgebieden.

Imperiale / Amerikaanse metingen

Edele metalen worden normaal gesproken uitgedrukt in "Troy"-eenheden (troy pond en troy ons). Verwar deze zeker niet met de standaard afmetingen. We zijn niet zeker van de oorsprong van een steen, pond of ons. Als u het weet, mail het ons dan …

Het imperiale gewichtssysteem wordt voornamelijk gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en enkele voormalige Britse koloniën. Het wordt vaak aangeduid als het avoirdupois-gewichtssysteem. In dit systeem omvatten grotere eenheden van gewicht de steen (gelijk aan 14 pond) en het hundredweight (gelijk aan 112 pond). De ton wordt ook gebruikt, waarbij de lange ton gelijk is aan 2.240 pond en de korte ton gelijk is aan 2.000 pond.

In het Amerikaanse systeem is het pond ook de meest gebruikte eenheid van gewicht. Het wordt gebruikt in het dagelijks leven voor het meten van het gewicht van mensen, voedsel en objecten. De ton wordt ook gebruikt, waarbij de short ton de standaardeenheid van gewicht in de Verenigde Staten is. Daarnaast wordt de ounce vaak gebruikt voor het meten van kleinere gewichten, zoals het gewicht van ingrediënten in recepten of het gewicht van post.

Avoirupois systeem

Het Avoirdupois-systeem van gewicht is een veelgebruikt meetsysteem in de Verenigde Staten en verschillende andere landen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van alledaagse objecten en goederen, zoals boodschappen, huishoudelijke artikelen en industriële materialen. Het systeem is gebaseerd op het pond als primaire eenheid van gewicht, dat verder wordt onderverdeeld in ounces en vervolgens in kleinere eenheden zoals drams en granen.

In het Avoirdupois-systeem is één pond gelijk aan 16 ounces, en één ounce is gelijk aan 16 drams. Dit systeem verschilt van het Troysysteem, dat wordt gebruikt voor het meten van edelmetalen en edelstenen. Het Avoirdupois-systeem is ook verschillend van het metrische systeem, dat veel wordt gebruikt in de meeste landen over de hele wereld.

Het Avoirdupois-systeem wordt veel gebruikt in handel en commercie, evenals in het dagelijks leven. Het wordt gebruikt om het gewicht van goederen te meten, verzendkosten te bepalen en voedingsinformatie op voedseletiketten te berekenen. Hoewel het metrische systeem wereldwijd aan populariteit wint, blijft het Avoirdupois-systeem diep geworteld in de Amerikaanse cultuur en wordt het nog steeds veel gebruikt in de Verenigde Staten.

Troy systeem

Het Trojaanse gewichtssysteem is een historisch meetsysteem dat voornamelijk wordt gebruikt voor het wegen van edelmetalen, zoals goud en zilver. Het is vernoemd naar de stad Troje in het oude Griekenland, waar het naar verluidt is ontstaan. Het Trojaanse systeem verschilt van het meer gangbare averduisteringssysteem, dat wordt gebruikt voor alledaagse artikelen en goederen.

In het Troysysteem wordt het pond verdeeld in 12 ons, en elke ons is verder verdeeld in 20 penningen. De penning wordt vervolgens verdeeld in 24 grein. Dit systeem wordt vaak gebruikt in de sieradenindustrie, waar nauwkeurige metingen van edelmetalen cruciaal zijn. Bijvoorbeeld, een gouden ketting kan worden beschreven als wegend 1,5 troy ons, of een zilveren ring kan worden verkocht op basis van het gewicht in troy grein.

Terwijl het Troysysteem niet veel wordt gebruikt in het dagelijks leven, is het nog steeds belangrijk in bepaalde industrieën en voor historische doeleinden. Het is essentieel voor degenen die met edelmetalen werken om het Troysysteem en het averduisteringssysteem nauwkeurig te begrijpen en om te zetten. Online conversietools en tabellen zijn gemakkelijk beschikbaar om te helpen bij deze conversies, waardoor het voor individuen gemakkelijker wordt om tussen de twee systemen van gewichtsmeting te navigeren.

Welke is zwaarder; een pond veren of een pond goud?

Een pond veren, omdat veren worden gemeten met avoirdupois ponden en goud wordt gemeten met troy ponden. Aangezien avoirdupois ponden zwaarder zijn, is veren het antwoord.

Populaire links