Kettingen Conversie

Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren

Kettingen

Afkorting/Symbool:

chain

Eenheid:

Lengte

Wereldwijd gebruik:

Kettingen, een veelgebruikte eenheid van meting in landmeetkunde, hebben een lange geschiedenis en zijn wereldwijd veel gebruikt. Het gebruik van kettingen kan worden herleid tot de oudheid, met bewijs van hun gebruik gevonden in verschillende beschavingen.

Hoewel het metrische systeem de standaard is geworden voor de meeste wetenschappelijke en dagelijkse metingen, worden kettingen nog steeds gebruikt in sommige landen, vooral in gebieden met een sterke historische band met Britse landmeetpraktijken. In de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld nog steeds kettingen gebruikt in sommige landelijke gebieden voor landmetingen en het bepalen van eigendomsgrenzen. Bovendien worden kettingen soms gebruikt in gespecialiseerde vakgebieden zoals bosbouw en mijnbouw, waar de bekendheid en het gemak van de eenheid het tot een voorkeurskeuze maken.

Definitie:

Een ketting is een lengte-eenheid die veel wordt gebruikt bij landmeting en landmeting. Het is gelijk aan 66 voet of 20,1168 meter. De ketting is verdeeld in 100 schakels, waarbij elke schakel 0,66 voet of 7,92 inch meet. Het gebruik van kettingen dateert uit de oudheid toen het werd gebruikt om land te meten en grenzen vast te stellen.

In de landmeetkunde worden vaak kettingen gebruikt om grote gebieden land te meten, zoals boerderijen, landgoederen of bouwterreinen. Ze bieden een handige en nauwkeurige manier om afstanden te bepalen en eigendomsgrenzen vast te stellen. Kettingen zijn bijzonder nuttig in situaties waar precieze metingen vereist zijn, zoals bij civieltechnische projecten of grondontwikkeling.

De ketting wordt nog steeds gebruikt in sommige landen, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, hoewel het grotendeels is vervangen door het metrische systeem in veel delen van de wereld. Het blijft echter een belangrijke eenheid van meting in historisch onderzoek en landmeten. Het begrijpen van het concept van kettingen is essentieel voor professionals die in deze vakgebieden werken, omdat het hen in staat stelt historische documenten te interpreteren en landoppervlaktes nauwkeurig te meten.

Oorsprong:

De oorsprong van de eenheid van meting die bekend staat als de ketting kan worden herleid tot de oudheid. De ketting werd aanvankelijk gebruikt als een instrument om land te meten en werd veelvuldig gebruikt door landmeters. De naam is afgeleid van het feit dat het meestal bestond uit een reeks verbonden schakels, die op een ketting leken.

De ketting werd voor het eerst gestandaardiseerd in Engeland tijdens de 17e eeuw. In 1620 werd een wet aangenomen door het Britse Parlement die de ketting definieerde als een lengte-eenheid gelijk aan 66 voet of 22 yards. Deze standaardisatie was cruciaal voor het waarborgen van consistentie en nauwkeurigheid bij landmetingen, omdat het een uniforme meting bood die kon worden gebruikt in verschillende regio's.

In de loop van de tijd werd de ketting ook wijdverspreid overgenomen in andere landen, met name die beïnvloed door het Britse kolonialisme. Het werd veel gebruikt in de Verenigde Staten tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw, vooral bij het in kaart brengen van land voor verschillende doeleinden, zoals de aanleg van wegen, spoorwegen en eigendomsgrenzen.

Hoewel de ketting niet langer veel wordt gebruikt in moderne landmeetkundige praktijken, kan de historische betekenis en bijdrage aan de ontwikkeling van meetsystemen niet over het hoofd worden gezien. De ketting dient als een herinnering aan de vindingrijkheid en precisie van vroege landmeters en hun inspanningen om consistente meeteenheden vast te stellen.

Gemeenschappelijke referenties:

100 meter is ongeveer 5 kettingen

Gebruik context:

Ketens zijn een maateenheid die veel wordt gebruikt in landmeetkunde en landmeting. Ze worden voornamelijk gebruikt om afstanden in het veld te meten, met name in de context van landmetingen en grensbepalingen. Ketens worden vaak gebruikt in combinatie met andere maateenheden, zoals links en staven, om grote gebieden land nauwkeurig te meten.

In het verleden waren kettingen gemaakt van metaal en bestonden uit een reeks schakels die met elkaar verbonden waren. Elke ketting was typisch 66 voet lang en verdeeld in 100 schakels, waarbij elke schakel 7,92 inch mat. Dit maakte het gemakkelijk om afstanden en oppervlaktes te berekenen met behulp van kettingen, aangezien de metingen gebaseerd waren op eenvoudige delingen en veelvouden van 100.

Terwijl kettingen tegenwoordig niet veel meer worden gebruikt vanwege de opkomst van nauwkeurigere elektronische meetapparatuur, hebben ze nog steeds betekenis in bepaalde industrieën. Bijvoorbeeld, in sommige landen worden landrecords en eigendomsgrenzen nog steeds gemeten en vastgelegd in kettingen. Bovendien worden kettingen soms gebruikt in historisch onderzoek of archeologische surveys om afstanden te meten en gebieden van interesse in kaart te brengen.