Квадратни метри во Квадратни јарди конверзија

Преземете ја апликацијата за Android

Квадратни јарди во Квадратни метри (Замени единици)

Формат
Точност

Напомена: Делумните резултати се заокружени на најблиската 1/64. За поточен одговор селектирајте ’децимален’ од опциите над резултатот.

Напомена: Можете да ја зголемувате или намалувате точноста на овој одговор со одбирање на потребниот број на значајни бројки од опциите над резултатот.

Напомена: За чист децимален резултат одберете ’децимален’ од опциите над резултатот.

Прикажи формула

конвертирај Квадратни метри во Квадратни јарди

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 
Прикажи работење
Прикажи го резултатот во експоненцијален формат

Квадратни метри

Мерка на површина еднаква на еден метар должина на еден метар ширина.

 

конвертирај Квадратни метри во Квадратни јарди

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 

Квадратни јарди

Единица на површина еднаква на еден јард на еден јард квадратен.

 

Квадратни метри во Квадратни јарди табела

Start
Increments
Accuracy
Format
Печати табела
< Помали вредности Поголеми вредности >
Квадратни метри Квадратни јарди
0 0.00yd²
1 1.20yd²
2 2.39yd²
3 3.59yd²
4 4.78yd²
5 5.98yd²
6 7.18yd²
7 8.37yd²
8 9.57yd²
9 10.76yd²
10 11.96yd²
11 13.16yd²
12 14.35yd²
13 15.55yd²
14 16.74yd²
15 17.94yd²
16 19.14yd²
17 20.33yd²
18 21.53yd²
19 22.72yd²
Квадратни метри Квадратни јарди
20 23.92yd²
21 25.12yd²
22 26.31yd²
23 27.51yd²
24 28.70yd²
25 29.90yd²
26 31.10yd²
27 32.29yd²
28 33.49yd²
29 34.68yd²
30 35.88yd²
31 37.08yd²
32 38.27yd²
33 39.47yd²
34 40.66yd²
35 41.86yd²
36 43.06yd²
37 44.25yd²
38 45.45yd²
39 46.64yd²
Квадратни метри Квадратни јарди
40 47.84yd²
41 49.04yd²
42 50.23yd²
43 51.43yd²
44 52.62yd²
45 53.82yd²
46 55.02yd²
47 56.21yd²
48 57.41yd²
49 58.60yd²
50 59.80yd²
51 61.00yd²
52 62.19yd²
53 63.39yd²
54 64.58yd²
55 65.78yd²
56 66.98yd²
57 68.17yd²
58 69.37yd²
59 70.56yd²
Табела за метричка конверзија Апликација за конвертор на мобилниот телефон Област Температура Тежина Должина Волумен Брзина Време