લીટર થી યુકે ગેલન રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

યુકે ગેલન થી લીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

લીટર માંથી યુકે ગેલન માં રુપાંતર કરો

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: યુકે ગેલન

લીટર

મેટ્રિક સિસ્ટમમાં જથ્થાનો મૂળભૂત એકમ. એક લિટર પાણી નું વજન એક કિલોગ્રામ થાય છે.

 

લીટર માંથી યુકે ગેલન માં રુપાંતર કરો

UK gal =
L * 0.21997
 
 
 

યુકે ગેલન

ઇમ્પિરિયલ ગેલન પ્રવાહીના જથ્થા અથવા પ્રવાહીને સંગ્રહ કરવા માટે એક કન્ટેનરની ક્ષમતા માપવા માટેનો એકમ છે, પ્રવાહી ના સમૂહ નો નહી. આમ, એક પ્રવાહી ના એક ગેલન નો એક અલગ પ્રવાહીના એક ગેલનમાંથી અલગ સમૂહ હોઈ શકે છે.

પ્રવાહી ઇમ્પિરિયલ ગેલનને 4.54609 લિટર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, અને આમ લગભગ 4,546 ઘન સેન્ટિમિટર સમકક્ષ જગ્યા ધરાવે છે(આશરે એક 16.5સેમિ ઘન).

યુ.એસ. પ્રવાહી ગેલન અને યુ.એસ. શુષ્ક ગેલન વિવિધ માધ્યમ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અલગ એકમો છે. યુ એસ પ્રવાહી ગેલન 231 ઘન ઈંચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે અને લગભગ 3.785 લિટર સમાન છે. એક ઇમ્પિરિયલ ગેલન આશરે 1.2 યુએસ પ્રવાહી ગેલન બરાબર છે.

યુ. એસ. શુષ્ક ગેલન ઐતિહાસિક રીતે અનાજ કે અન્ય સૂકી વસ્તુના જથ્થા પર લાગુ એક માપ છે. હવે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં નથી, પરંતુ તાજેતરમાં 268.8025 ઘન ઇંચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે.

 

લીટર થી યુકે ગેલન કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
લીટર યુકે ગેલન
0L 0.00UK gal
1L 0.22UK gal
2L 0.44UK gal
3L 0.66UK gal
4L 0.88UK gal
5L 1.10UK gal
6L 1.32UK gal
7L 1.54UK gal
8L 1.76UK gal
9L 1.98UK gal
10L 2.20UK gal
11L 2.42UK gal
12L 2.64UK gal
13L 2.86UK gal
14L 3.08UK gal
15L 3.30UK gal
16L 3.52UK gal
17L 3.74UK gal
18L 3.96UK gal
19L 4.18UK gal
લીટર યુકે ગેલન
20L 4.40UK gal
21L 4.62UK gal
22L 4.84UK gal
23L 5.06UK gal
24L 5.28UK gal
25L 5.50UK gal
26L 5.72UK gal
27L 5.94UK gal
28L 6.16UK gal
29L 6.38UK gal
30L 6.60UK gal
31L 6.82UK gal
32L 7.04UK gal
33L 7.26UK gal
34L 7.48UK gal
35L 7.70UK gal
36L 7.92UK gal
37L 8.14UK gal
38L 8.36UK gal
39L 8.58UK gal
લીટર યુકે ગેલન
40L 8.80UK gal
41L 9.02UK gal
42L 9.24UK gal
43L 9.46UK gal
44L 9.68UK gal
45L 9.90UK gal
46L 10.12UK gal
47L 10.34UK gal
48L 10.56UK gal
49L 10.78UK gal
50L 11.00UK gal
51L 11.22UK gal
52L 11.44UK gal
53L 11.66UK gal
54L 11.88UK gal
55L 12.10UK gal
56L 12.32UK gal
57L 12.54UK gal
58L 12.76UK gal
59L 12.98UK gal
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઘનફળ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઝડપ સમય ચલણ