વજન રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મેટ્રિક માપ

મેટ્રિક વજન એકમો પાણી સંબંધિત મેટ્રિક જથ્થાના વજન આસપાસ આધારિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક લિટર પાણીનું વજન એક કિલોગ્રામ થાય.

ઇમ્પિરિયલ/અમેરિકન માપ

કિંમતી ધાતુઓ સામાન્ય રીતે "ટ્રોય" એકમો (ટ્રોય પાઉન્ડ અને ટ્રોય ઔંસ) માં માપવામાં આવે છે, આ પ્રમાણભૂત માપ સાથે ગુંચવાતા નહી. અમને સ્ટોન, પાઉન્ડ અથવા ઔંસની ઉત્પત્તિની ખાતરી નથી. જો તમે જાણો છો, તો કૃપા કરી અમને ઇમેઇલ કરો ...