યુકે ગેલન રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

યુકે ગેલન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: શુક્ર  23 ફેબ્રુઆરી 2018

યુકે ગેલન

સંક્ષિપ્ત/નિશાની:

(નો) એકમ:

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઇમ્પિરિયલ ગેલન પ્રવાહીના જથ્થા અથવા પ્રવાહીને સંગ્રહ કરવા માટે એક કન્ટેનરની ક્ષમતા માપવા માટેનો એકમ છે, પ્રવાહી ના સમૂહ નો નહી. આમ, એક પ્રવાહી ના એક ગેલન નો એક અલગ પ્રવાહીના એક ગેલનમાંથી અલગ સમૂહ હોઈ શકે છે.

પ્રવાહી ઇમ્પિરિયલ ગેલનને 4.54609 લિટર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, અને આમ લગભગ 4,546 ઘન સેન્ટિમિટર સમકક્ષ જગ્યા ધરાવે છે(આશરે એક 16.5સેમિ ઘન).

યુ.એસ. પ્રવાહી ગેલન અને યુ.એસ. શુષ્ક ગેલન વિવિધ માધ્યમ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અલગ એકમો છે. યુ એસ પ્રવાહી ગેલન 231 ઘન ઈંચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે અને લગભગ 3.785 લિટર સમાન છે. એક ઇમ્પિરિયલ ગેલન આશરે 1.2 યુએસ પ્રવાહી ગેલન બરાબર છે.

યુ. એસ. શુષ્ક ગેલન ઐતિહાસિક રીતે અનાજ કે અન્ય સૂકી વસ્તુના જથ્થા પર લાગુ એક માપ છે. હવે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં નથી, પરંતુ તાજેતરમાં 268.8025 ઘન ઇંચ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે.

વ્યાખ્યા:

ઇમ્પિરિયલ (યુકે) ગેલન સત્તાવાર 4,54609 લિટરતરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલ છે.

મુળ:

ગેલન જથ્થો અથવા ક્ષમતા માપવા માટેનો એક પ્રાચીન એકમ છે અને તે ભૌગોલિક અને માપવામાં આવી રહેલ પદાર્થ બંને પર આધારિત અસંખ્ય ફેરફારો ધરાવે છે.

1824 માં ઇમ્પિરિયલ ગેલન ચોક્કસ વાતાવરણીય સ્થિતિઓ હેઠળ ચોક્કસ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નિસ્યંદિત પાણીના 10 પાઉન્ડ જથ્થાની ગણતરી તરીકે યુકેમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું હતું. 1963 ના વજન અને માપના અધિનિયમે મૂળ વર્ણનને બદલે 8.136 ગ્રામ/મિલીની ઘનતાને બદલે 10 પાઉન્ડ (4.5 કિગ્રા) નિસ્યંદિત પાણી  દ્વારા રોકેલ જગ્યા ની ઘનતા 0.998859 ગ્રામ/મિલીનું વજન હવા ગણતરીમાં 0.001217ગ્રામ/મીલી ઘનતા કર્યું.

1985 ના વજન અને માપના અધિનિયમને કારણે ઇમ્પિરિયલ (યુકે) ગેલન સત્તાવાર રીતે 4.54609 લિટર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે.

સામાન્ય સંદર્ભો:

વપરાશ સંદર્ભ:

એક ઇયુ(EU) ડિરેક્ટિવના જવાબમાં, ઇમ્પિરિયલ ગેલનને વેપાર અને સત્તાવાર હેતુઓ માટે 1993 માં આયર્લેન્ડમાં અને 1994 માં યુકેમાં માપ માટે કાયદેસર રીતે વ્યાખ્યાયિત પ્રાથમિક એકમોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

જોકે, ગેલનનો હજુ પણ સત્તાવાર રીતે એક ગૌણ કે પૂરક એકમ તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે મંજૂરી છે, અને સૌથી સામાન્ય રીતે પેટ્રોલ (ગેસોલીન)જથ્થાના સંદર્ભમાં જાહેર ઉપયોગ થાય છે, અને બીયર જેવા પ્રવાહી વપરાશ માટેના વેપારમાં, જે એક ઇમ્પિરિયલ ગેલન ધોરણના ગુણાંકથી બનેલ બેરલ અથવા કેગ્સ (kegs) માં વેચવામાં આવે છે.

ઇમ્પિરિયલ ગેલનનો ઉપયોગ યુકેમાં ઘણીવાર પ્રવાહીના મોટા જથ્થા સંગ્રહ કરતા કન્ટેનરની ક્ષમતા વર્ણન કરવા માટે પણ થાય છે, જેમ કે પાણી બુટ્ટસ.

કેનેડામાં, ઇમ્પિરિયલ ગેલનનો મુખ્યત્વે ઇંધણ અર્થતંત્ર ના સંદર્ભમાં ઉપયોગ થાય છે. ગેસોલિન લિટરથી વેચવામાં આવે છે, પરંતુ બળતણ અર્થતંત્ર ઘણીવાર માઈલ પ્રતિ ગેલન ના સ્વરૂપમાં દર્શાવવામાં આવે છે.

ઘટક એકમો:

ગુણાંક: