Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά) μετατροπή

Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά) για Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)

US qt dry =
US bbl oil * 144.37
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο)

Αμερικανική μονάδα μέτρησης για πετρελαιούχα υγρά. Βλέπε επίσης τα αμερικανικά βαρέλια για υγρά, τα αμερικανικά ομοσπονδιακά βαρέλια, τα αμερικανικά βαρέλια για ξηρά υλικά και τα βρετανικά βαρέλια.

 

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)

US qt dry =
US bbl oil * 144.37
 
 
 

 

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά) πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)
0US bbl oil 0.00US qt dry
1US bbl oil 144.37US qt dry
2US bbl oil 288.75US qt dry
3US bbl oil 433.12US qt dry
4US bbl oil 577.49US qt dry
5US bbl oil 721.87US qt dry
6US bbl oil 866.24US qt dry
7US bbl oil 1010.62US qt dry
8US bbl oil 1154.99US qt dry
9US bbl oil 1299.36US qt dry
10US bbl oil 1443.74US qt dry
11US bbl oil 1588.11US qt dry
12US bbl oil 1732.48US qt dry
13US bbl oil 1876.86US qt dry
14US bbl oil 2021.23US qt dry
15US bbl oil 2165.60US qt dry
16US bbl oil 2309.98US qt dry
17US bbl oil 2454.35US qt dry
18US bbl oil 2598.73US qt dry
19US bbl oil 2743.10US qt dry
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)
20US bbl oil 2887.47US qt dry
21US bbl oil 3031.85US qt dry
22US bbl oil 3176.22US qt dry
23US bbl oil 3320.59US qt dry
24US bbl oil 3464.97US qt dry
25US bbl oil 3609.34US qt dry
26US bbl oil 3753.72US qt dry
27US bbl oil 3898.09US qt dry
28US bbl oil 4042.46US qt dry
29US bbl oil 4186.84US qt dry
30US bbl oil 4331.21US qt dry
31US bbl oil 4475.58US qt dry
32US bbl oil 4619.96US qt dry
33US bbl oil 4764.33US qt dry
34US bbl oil 4908.70US qt dry
35US bbl oil 5053.08US qt dry
36US bbl oil 5197.45US qt dry
37US bbl oil 5341.83US qt dry
38US bbl oil 5486.20US qt dry
39US bbl oil 5630.57US qt dry
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Αμερικανικά Τέταρτα (για ξηρά υλικά)
40US bbl oil 5774.95US qt dry
41US bbl oil 5919.32US qt dry
42US bbl oil 6063.69US qt dry
43US bbl oil 6208.07US qt dry
44US bbl oil 6352.44US qt dry
45US bbl oil 6496.81US qt dry
46US bbl oil 6641.19US qt dry
47US bbl oil 6785.56US qt dry
48US bbl oil 6929.94US qt dry
49US bbl oil 7074.31US qt dry
50US bbl oil 7218.68US qt dry
51US bbl oil 7363.06US qt dry
52US bbl oil 7507.43US qt dry
53US bbl oil 7651.80US qt dry
54US bbl oil 7796.18US qt dry
55US bbl oil 7940.55US qt dry
56US bbl oil 8084.93US qt dry
57US bbl oil 8229.30US qt dry
58US bbl oil 8373.67US qt dry
59US bbl oil 8518.05US qt dry
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα