Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο μετατροπή

Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο για Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

m³ =
US bbl oil
 
____________
 
 
6.2898
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο)

Αμερικανική μονάδα μέτρησης για πετρελαιούχα υγρά. Βλέπε επίσης τα αμερικανικά βαρέλια για υγρά, τα αμερικανικά ομοσπονδιακά βαρέλια, τα αμερικανικά βαρέλια για ξηρά υλικά και τα βρετανικά βαρέλια.

 

Μετατροπή Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

m³ =
US bbl oil
 
____________
 
 
6.2898

Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο

Μια μετρική μονάδα όγκου, που χρησιμοποιόται συνήθως στην έκφραση συγκεντρώσεων μιας χημικής ουσίας σε έναν όγκο αέρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται με 35.3 κυβικά πόδια ή 1.3 κυβικά μέτρα. Ένα κυβικό μέτρο ισούται επίσης 1000 λίτρα ή ένα εκατομμύριο κυβικά εκατοστά.

 

Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) σε Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο πίνακας

Start
Increments
Accuracy
Format
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
0US bbl oil 0.00
1US bbl oil 0.16
2US bbl oil 0.32
3US bbl oil 0.48
4US bbl oil 0.64
5US bbl oil 0.79
6US bbl oil 0.95
7US bbl oil 1.11
8US bbl oil 1.27
9US bbl oil 1.43
10US bbl oil 1.59
11US bbl oil 1.75
12US bbl oil 1.91
13US bbl oil 2.07
14US bbl oil 2.23
15US bbl oil 2.38
16US bbl oil 2.54
17US bbl oil 2.70
18US bbl oil 2.86
19US bbl oil 3.02
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
20US bbl oil 3.18
21US bbl oil 3.34
22US bbl oil 3.50
23US bbl oil 3.66
24US bbl oil 3.82
25US bbl oil 3.97
26US bbl oil 4.13
27US bbl oil 4.29
28US bbl oil 4.45
29US bbl oil 4.61
30US bbl oil 4.77
31US bbl oil 4.93
32US bbl oil 5.09
33US bbl oil 5.25
34US bbl oil 5.41
35US bbl oil 5.56
36US bbl oil 5.72
37US bbl oil 5.88
38US bbl oil 6.04
39US bbl oil 6.20
Αμερικανικά Βαρέλια (για πετρέλαιο) Κυβικό Μέτρο/ κυβόμετρο
40US bbl oil 6.36
41US bbl oil 6.52
42US bbl oil 6.68
43US bbl oil 6.84
44US bbl oil 7.00
45US bbl oil 7.15
46US bbl oil 7.31
47US bbl oil 7.47
48US bbl oil 7.63
49US bbl oil 7.79
50US bbl oil 7.95
51US bbl oil 8.11
52US bbl oil 8.27
53US bbl oil 8.43
54US bbl oil 8.59
55US bbl oil 8.74
56US bbl oil 8.90
57US bbl oil 9.06
58US bbl oil 9.22
59US bbl oil 9.38
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Όγκος Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Εμβαδό Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα