Chuyển đổi Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Tấn mét (hoặc tấn)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tấn mét (hoặc tấn) sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Tấn mét (hoặc tấn)

t =
US t
 
______
 
 
1.1023
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Đơn vị đo lường của Mỹ còn được gọi là tấn ngắn, tương đương với 2.000 pao

 

chuyển đổi Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Tấn mét (hoặc tấn)

t =
US t
 
______
 
 
1.1023

 

Bảng Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Tấn mét (hoặc tấn)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Tấn ngắn (Hoa Kỳ) Tấn mét (hoặc tấn)
0US t 0.00t
1US t 0.91t
2US t 1.81t
3US t 2.72t
4US t 3.63t
5US t 4.54t
6US t 5.44t
7US t 6.35t
8US t 7.26t
9US t 8.16t
10US t 9.07t
11US t 9.98t
12US t 10.89t
13US t 11.79t
14US t 12.70t
15US t 13.61t
16US t 14.51t
17US t 15.42t
18US t 16.33t
19US t 17.24t
Tấn ngắn (Hoa Kỳ) Tấn mét (hoặc tấn)
20US t 18.14t
21US t 19.05t
22US t 19.96t
23US t 20.87t
24US t 21.77t
25US t 22.68t
26US t 23.59t
27US t 24.49t
28US t 25.40t
29US t 26.31t
30US t 27.22t
31US t 28.12t
32US t 29.03t
33US t 29.94t
34US t 30.84t
35US t 31.75t
36US t 32.66t
37US t 33.57t
38US t 34.47t
39US t 35.38t
Tấn ngắn (Hoa Kỳ) Tấn mét (hoặc tấn)
40US t 36.29t
41US t 37.19t
42US t 38.10t
43US t 39.01t
44US t 39.92t
45US t 40.82t
46US t 41.73t
47US t 42.64t
48US t 43.54t
49US t 44.45t
50US t 45.36t
51US t 46.27t
52US t 47.17t
53US t 48.08t
54US t 48.99t
55US t 49.90t
56US t 50.80t
57US t 51.71t
58US t 52.62t
59US t 53.52t
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian