Chuyển đổi Tấn mét (hoặc tấn) sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Tấn mét (hoặc tấn) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Tấn mét (hoặc tấn) sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

US t =
t * 1.1023
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Tấn mét (hoặc tấn) sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

US t =
t * 1.1023
 
 
 

Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Đơn vị đo lường của Mỹ còn được gọi là tấn ngắn, tương đương với 2.000 pao

 

Bảng Tấn mét (hoặc tấn) sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Tấn mét (hoặc tấn) Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
0t 0.00US t
1t 1.10US t
2t 2.20US t
3t 3.31US t
4t 4.41US t
5t 5.51US t
6t 6.61US t
7t 7.72US t
8t 8.82US t
9t 9.92US t
10t 11.02US t
11t 12.13US t
12t 13.23US t
13t 14.33US t
14t 15.43US t
15t 16.53US t
16t 17.64US t
17t 18.74US t
18t 19.84US t
19t 20.94US t
Tấn mét (hoặc tấn) Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
20t 22.05US t
21t 23.15US t
22t 24.25US t
23t 25.35US t
24t 26.46US t
25t 27.56US t
26t 28.66US t
27t 29.76US t
28t 30.86US t
29t 31.97US t
30t 33.07US t
31t 34.17US t
32t 35.27US t
33t 36.38US t
34t 37.48US t
35t 38.58US t
36t 39.68US t
37t 40.79US t
38t 41.89US t
39t 42.99US t
Tấn mét (hoặc tấn) Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
40t 44.09US t
41t 45.19US t
42t 46.30US t
43t 47.40US t
44t 48.50US t
45t 49.60US t
46t 50.71US t
47t 51.81US t
48t 52.91US t
49t 54.01US t
50t 55.12US t
51t 56.22US t
52t 57.32US t
53t 58.42US t
54t 59.52US t
55t 60.63US t
56t 61.73US t
57t 62.83US t
58t 63.93US t
59t 65.04US t
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian