Chuyển đổi Stôn sang Pao

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Pao sang Stôn (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Stôn sang Pao

lb =
st * 14.000
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Stôn
Thêm thông tin: Pao

Stôn

Một xtôn là một đơn vị đo trọng lượng tương đương với 14 pao trong hệ đo trọng lượng Anh (hoặc lbs quốc tế). Theo đó, một xtôn một tương đương với 6,35029kg.

 

chuyển đổi Stôn sang Pao

lb =
st * 14.000
 
 
 

Pao

Pao là đơn vị đo khối lượng được sử dụng trong hệ đo lường Anh, và được chấp nhận hàng ngày là đơn vị trọng lượng (lực hấp dẫn tác động lên bất kỳ vật thể nhất định nào).

 

Bảng Stôn sang Pao

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Stôn Pao
0st 0.00lb
1st 14.00lb
2st 28.00lb
3st 42.00lb
4st 56.00lb
5st 70.00lb
6st 84.00lb
7st 98.00lb
8st 112.00lb
9st 126.00lb
10st 140.00lb
11st 154.00lb
12st 168.00lb
13st 182.00lb
14st 196.00lb
15st 210.00lb
16st 224.00lb
17st 238.00lb
18st 252.00lb
19st 266.00lb
Stôn Pao
20st 280.00lb
21st 294.00lb
22st 308.00lb
23st 322.00lb
24st 336.00lb
25st 350.00lb
26st 364.00lb
27st 378.00lb
28st 392.00lb
29st 406.00lb
30st 420.00lb
31st 434.00lb
32st 448.00lb
33st 462.00lb
34st 476.00lb
35st 490.00lb
36st 504.00lb
37st 518.00lb
38st 532.00lb
39st 546.00lb
Stôn Pao
40st 560.00lb
41st 574.00lb
42st 588.00lb
43st 602.00lb
44st 616.00lb
45st 630.00lb
46st 644.00lb
47st 658.00lb
48st 672.00lb
49st 686.00lb
50st 700.00lb
51st 714.00lb
52st 728.00lb
53st 742.00lb
54st 756.00lb
55st 770.00lb
56st 784.00lb
57st 798.00lb
58st 812.00lb
59st 826.00lb
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian