Chuyển đổi Pao sang Stôn

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Stôn sang Pao (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Pao sang Stôn

st =
lb * 0.071429
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Pao
Thêm thông tin: Stôn

Pao

Pao Anh (hệ thống cân lường Anh Mỹ, hoặc quốc tế) được định nghĩa chính thức là 453,59237 gam.

 

chuyển đổi Pao sang Stôn

st =
lb * 0.071429
 
 
 

Stôn

Xtôn là đơn vị trọng lượng trong hệ đo lường Anh được sử dụng không chính thức ở Vương Quốc Anh và Ireland, gần như chỉ dùng làm đơn vị đo trọng lượng cơ thể. Mặc dù được EU phê chuẩn cho phép sử dụng như là đơn vị bổ sung nhưng đơn vị này về cơ bản đã quá cũ ở bên ngoài Vương Quốc Anh và Ireland.

 

Bảng Pao sang Stôn

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Pao Stôn
0lb 0.00st
1lb 0.07st
2lb 0.14st
3lb 0.21st
4lb 0.29st
5lb 0.36st
6lb 0.43st
7lb 0.50st
8lb 0.57st
9lb 0.64st
10lb 0.71st
11lb 0.79st
12lb 0.86st
13lb 0.93st
14lb 1.00st
15lb 1.07st
16lb 1.14st
17lb 1.21st
18lb 1.29st
19lb 1.36st
Pao Stôn
20lb 1.43st
21lb 1.50st
22lb 1.57st
23lb 1.64st
24lb 1.71st
25lb 1.79st
26lb 1.86st
27lb 1.93st
28lb 2.00st
29lb 2.07st
30lb 2.14st
31lb 2.21st
32lb 2.29st
33lb 2.36st
34lb 2.43st
35lb 2.50st
36lb 2.57st
37lb 2.64st
38lb 2.71st
39lb 2.79st
Pao Stôn
40lb 2.86st
41lb 2.93st
42lb 3.00st
43lb 3.07st
44lb 3.14st
45lb 3.21st
46lb 3.29st
47lb 3.36st
48lb 3.43st
49lb 3.50st
50lb 3.57st
51lb 3.64st
52lb 3.71st
53lb 3.79st
54lb 3.86st
55lb 3.93st
56lb 4.00st
57lb 4.07st
58lb 4.14st
59lb 4.21st
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian