Chuyển đổi Pao sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tấn ngắn (Hoa Kỳ) sang Pao (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Pao sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

US t =
lb * 0.00050000
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ
Thêm thông tin: Pao

Pao

Pao Anh (hệ thống cân lường Anh Mỹ, hoặc quốc tế) được định nghĩa chính thức là 453,59237 gam.

 

chuyển đổi Pao sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

US t =
lb * 0.00050000
 
 
 

Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Đơn vị đo lường của Mỹ còn được gọi là tấn ngắn, tương đương với 2.000 pao

 

Bảng Pao sang Tấn ngắn (Hoa Kỳ)

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Pao Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
0lb 0.00US t
1lb 0.00US t
2lb 0.00US t
3lb 0.00US t
4lb 0.00US t
5lb 0.00US t
6lb 0.00US t
7lb 0.00US t
8lb 0.00US t
9lb 0.00US t
10lb 0.01US t
11lb 0.01US t
12lb 0.01US t
13lb 0.01US t
14lb 0.01US t
15lb 0.01US t
16lb 0.01US t
17lb 0.01US t
18lb 0.01US t
19lb 0.01US t
Pao Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
20lb 0.01US t
21lb 0.01US t
22lb 0.01US t
23lb 0.01US t
24lb 0.01US t
25lb 0.01US t
26lb 0.01US t
27lb 0.01US t
28lb 0.01US t
29lb 0.01US t
30lb 0.01US t
31lb 0.02US t
32lb 0.02US t
33lb 0.02US t
34lb 0.02US t
35lb 0.02US t
36lb 0.02US t
37lb 0.02US t
38lb 0.02US t
39lb 0.02US t
Pao Tấn ngắn (Hoa Kỳ)
40lb 0.02US t
41lb 0.02US t
42lb 0.02US t
43lb 0.02US t
44lb 0.02US t
45lb 0.02US t
46lb 0.02US t
47lb 0.02US t
48lb 0.02US t
49lb 0.02US t
50lb 0.03US t
51lb 0.03US t
52lb 0.03US t
53lb 0.03US t
54lb 0.03US t
55lb 0.03US t
56lb 0.03US t
57lb 0.03US t
58lb 0.03US t
59lb 0.03US t
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian