Chuyển đổi Micrôgam sang Miligam

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Miligam sang Micrôgam (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Micrôgam sang Miligam

mg =
µg
 
______
 
 
1000.0
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Micrôgam

Một đơn vị khối lượng tương đương với một phần triệu gam.

 

chuyển đổi Micrôgam sang Miligam

mg =
µg
 
______
 
 
1000.0

Miligam

Một đơn vị khối lượng tương đương với một phần nghìn gam.

 

Bảng Micrôgam sang Miligam

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Micrôgam Miligam
0µg 0.00mg
1µg 0.00mg
2µg 0.00mg
3µg 0.00mg
4µg 0.00mg
5µg 0.01mg
6µg 0.01mg
7µg 0.01mg
8µg 0.01mg
9µg 0.01mg
10µg 0.01mg
11µg 0.01mg
12µg 0.01mg
13µg 0.01mg
14µg 0.01mg
15µg 0.01mg
16µg 0.02mg
17µg 0.02mg
18µg 0.02mg
19µg 0.02mg
Micrôgam Miligam
20µg 0.02mg
21µg 0.02mg
22µg 0.02mg
23µg 0.02mg
24µg 0.02mg
25µg 0.03mg
26µg 0.03mg
27µg 0.03mg
28µg 0.03mg
29µg 0.03mg
30µg 0.03mg
31µg 0.03mg
32µg 0.03mg
33µg 0.03mg
34µg 0.03mg
35µg 0.04mg
36µg 0.04mg
37µg 0.04mg
38µg 0.04mg
39µg 0.04mg
Micrôgam Miligam
40µg 0.04mg
41µg 0.04mg
42µg 0.04mg
43µg 0.04mg
44µg 0.04mg
45µg 0.04mg
46µg 0.05mg
47µg 0.05mg
48µg 0.05mg
49µg 0.05mg
50µg 0.05mg
51µg 0.05mg
52µg 0.05mg
53µg 0.05mg
54µg 0.05mg
55µg 0.06mg
56µg 0.06mg
57µg 0.06mg
58µg 0.06mg
59µg 0.06mg
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Trọng lượng Nhiệt độ Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ Thời gian