Kilometro conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Kilometro

Kilometro ang yunit ng haba sa sistemang metriko at katumbas ng isang libong metro.

1km ay katumbas ng 0.6214 milya.