Feet conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Feet

Noong 1959 sa international yard and pound agreement ( pagitan mg United States at mga bansa sa Commonwealth of Nations)  binigyang halaga  ang yarda sa eksaktong  0.9144 metres, at kung saan rin nabigyan halaga ang piye sa eksaktong 0.3048 metro (304.mm).