Metro conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metro

1m ay katumbas ng 1.0936 yarda o 39.370 pulgada.

Mula noong 1983, ang metro ay opisyal na tinuring na haba ng landas na nilakbay ng light sa vacuum sa time interval na 1/299, 792,458 kada segundo.