Sentimetro conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Sentimetro

Sentimetro ay isang yunit ng haba sa sistemang panukat, katumbas ng isa- isang daan ng isang metro.

1cm ay katumbas ng 0.39370 pulgada.