Lightyears conversion table

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Lightyears

Ang lightyear ay ang distansya ng nilalakbay ng liwanag sa isang taon. Dahil sa maraming mga kahulugan para sa haba ng taon, may mga kaunting pagkakaiba ng values para sa lightyear. Isang lightyear ay  nasusukat halos 9.461e15 m, 5.879e12 mi, o 63239.7 AU, o 0.3066 pc.