ตารางแปลง ช็อตตัน (อเมริกา)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ช็อตตัน (อเมริกา)

การวัดสหรัฐอเมริกายังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตันสั้น ที่เท่ากับ 2,000 ปอนด์