ตารางแปลง ตันเมตริก (หรือ ตัน)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ตันเมตริก (หรือ ตัน)

มาตรวัดน้ำหนักที่เท่ากันถึง 1,000 กิโลกรัมหรือประมาณ 2,204.6 ปอนด์