ตารางแปลง สโตน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

สโตน

สโตนเป็นหน่วยความยาวที่เท่ากับ 14 ปอนด์ระบบระบบอะวัวดูปัวส์ (หรือ ปอนด์นานาชาติ) ในทางกลับกัน ก็จะทำให้สโตนเทียบเท่ากับ 6.35029 กก.