ตารางแปลง ช็อตฮันเดรดเวท (อเมริกา)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ช็อตฮันเดรดเวท (อเมริกา)

หน่วยวัดสหรัฐอเมริกาเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยปอนด์