ตารางแปลง ลองตัน (อังกฤษ)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลองตัน (อังกฤษ)

ตันยาวเป็นหน่วยวัดสหราชอาณาจักร และเทียบเท่ากับ 2,240 ปอนด์ ไม่ควรสับสนกับ "ตันสั้น" ของสหรัฐอเมริกา