การแปลง มิลลิเมตรต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น มิลลิเมตรต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง มิลลิเมตรต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
มิลลิเมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที
0mm/s 0.00m/s
1mm/s 0.00m/s
2mm/s 0.00m/s
3mm/s 0.00m/s
4mm/s 0.00m/s
5mm/s 0.01m/s
6mm/s 0.01m/s
7mm/s 0.01m/s
8mm/s 0.01m/s
9mm/s 0.01m/s
10mm/s 0.01m/s
11mm/s 0.01m/s
12mm/s 0.01m/s
13mm/s 0.01m/s
14mm/s 0.01m/s
15mm/s 0.01m/s
16mm/s 0.02m/s
17mm/s 0.02m/s
18mm/s 0.02m/s
19mm/s 0.02m/s
มิลลิเมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที
20mm/s 0.02m/s
21mm/s 0.02m/s
22mm/s 0.02m/s
23mm/s 0.02m/s
24mm/s 0.02m/s
25mm/s 0.03m/s
26mm/s 0.03m/s
27mm/s 0.03m/s
28mm/s 0.03m/s
29mm/s 0.03m/s
30mm/s 0.03m/s
31mm/s 0.03m/s
32mm/s 0.03m/s
33mm/s 0.03m/s
34mm/s 0.03m/s
35mm/s 0.04m/s
36mm/s 0.04m/s
37mm/s 0.04m/s
38mm/s 0.04m/s
39mm/s 0.04m/s
มิลลิเมตรต่อวินาที เมตรต่อวินาที
40mm/s 0.04m/s
41mm/s 0.04m/s
42mm/s 0.04m/s
43mm/s 0.04m/s
44mm/s 0.04m/s
45mm/s 0.04m/s
46mm/s 0.05m/s
47mm/s 0.05m/s
48mm/s 0.05m/s
49mm/s 0.05m/s
50mm/s 0.05m/s
51mm/s 0.05m/s
52mm/s 0.05m/s
53mm/s 0.05m/s
54mm/s 0.05m/s
55mm/s 0.06m/s
56mm/s 0.06m/s
57mm/s 0.06m/s
58mm/s 0.06m/s
59mm/s 0.06m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา