การแปลง ไมล์ต่อนาที เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น ไมล์ต่อนาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง ไมล์ต่อนาที เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ไมล์ต่อนาที เมตรต่อวินาที
0miles/min 0.00m/s
1miles/min 26.82m/s
2miles/min 53.64m/s
3miles/min 80.47m/s
4miles/min 107.29m/s
5miles/min 134.11m/s
6miles/min 160.93m/s
7miles/min 187.76m/s
8miles/min 214.58m/s
9miles/min 241.40m/s
10miles/min 268.22m/s
11miles/min 295.05m/s
12miles/min 321.87m/s
13miles/min 348.69m/s
14miles/min 375.51m/s
15miles/min 402.34m/s
16miles/min 429.16m/s
17miles/min 455.98m/s
18miles/min 482.80m/s
19miles/min 509.63m/s
ไมล์ต่อนาที เมตรต่อวินาที
20miles/min 536.45m/s
21miles/min 563.27m/s
22miles/min 590.09m/s
23miles/min 616.92m/s
24miles/min 643.74m/s
25miles/min 670.56m/s
26miles/min 697.38m/s
27miles/min 724.20m/s
28miles/min 751.03m/s
29miles/min 777.85m/s
30miles/min 804.67m/s
31miles/min 831.49m/s
32miles/min 858.32m/s
33miles/min 885.14m/s
34miles/min 911.96m/s
35miles/min 938.78m/s
36miles/min 965.61m/s
37miles/min 992.43m/s
38miles/min 1019.25m/s
39miles/min 1046.07m/s
ไมล์ต่อนาที เมตรต่อวินาที
40miles/min 1072.90m/s
41miles/min 1099.72m/s
42miles/min 1126.54m/s
43miles/min 1153.36m/s
44miles/min 1180.19m/s
45miles/min 1207.01m/s
46miles/min 1233.83m/s
47miles/min 1260.65m/s
48miles/min 1287.48m/s
49miles/min 1314.30m/s
50miles/min 1341.12m/s
51miles/min 1367.94m/s
52miles/min 1394.76m/s
53miles/min 1421.59m/s
54miles/min 1448.41m/s
55miles/min 1475.23m/s
56miles/min 1502.05m/s
57miles/min 1528.88m/s
58miles/min 1555.70m/s
59miles/min 1582.52m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา