การแปลง เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อชั่วโมง

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

นิ้วต่อชั่วโมง เป็น เมตรต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

 

ตาราง เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อชั่วโมง

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อชั่วโมง
0m/s 0.00in/h
1m/s 141732.28in/h
2m/s 283464.57in/h
3m/s 425196.85in/h
4m/s 566929.14in/h
5m/s 708661.42in/h
6m/s 850393.71in/h
7m/s 992125.99in/h
8m/s 1133858.28in/h
9m/s 1275590.56in/h
10m/s 1417322.84in/h
11m/s 1559055.13in/h
12m/s 1700787.41in/h
13m/s 1842519.70in/h
14m/s 1984251.98in/h
15m/s 2125984.27in/h
16m/s 2267716.55in/h
17m/s 2409448.83in/h
18m/s 2551181.12in/h
19m/s 2692913.40in/h
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อชั่วโมง
20m/s 2834645.69in/h
21m/s 2976377.97in/h
22m/s 3118110.26in/h
23m/s 3259842.54in/h
24m/s 3401574.83in/h
25m/s 3543307.11in/h
26m/s 3685039.39in/h
27m/s 3826771.68in/h
28m/s 3968503.96in/h
29m/s 4110236.25in/h
30m/s 4251968.53in/h
31m/s 4393700.82in/h
32m/s 4535433.10in/h
33m/s 4677165.39in/h
34m/s 4818897.67in/h
35m/s 4960629.95in/h
36m/s 5102362.24in/h
37m/s 5244094.52in/h
38m/s 5385826.81in/h
39m/s 5527559.09in/h
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อชั่วโมง
40m/s 5669291.38in/h
41m/s 5811023.66in/h
42m/s 5952755.94in/h
43m/s 6094488.23in/h
44m/s 6236220.51in/h
45m/s 6377952.80in/h
46m/s 6519685.08in/h
47m/s 6661417.37in/h
48m/s 6803149.65in/h
49m/s 6944881.94in/h
50m/s 7086614.22in/h
51m/s 7228346.50in/h
52m/s 7370078.79in/h
53m/s 7511811.07in/h
54m/s 7653543.36in/h
55m/s 7795275.64in/h
56m/s 7937007.93in/h
57m/s 8078740.21in/h
58m/s 8220472.50in/h
59m/s 8362204.78in/h
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา