การแปลง นิ้วต่อชั่วโมง เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อชั่วโมง (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง นิ้วต่อชั่วโมง เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้วต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
0in/h 0.00m/s
1in/h 0.00m/s
2in/h 0.00m/s
3in/h 0.00m/s
4in/h 0.00m/s
5in/h 0.00m/s
6in/h 0.00m/s
7in/h 0.00m/s
8in/h 0.00m/s
9in/h 0.00m/s
10in/h 0.00m/s
11in/h 0.00m/s
12in/h 0.00m/s
13in/h 0.00m/s
14in/h 0.00m/s
15in/h 0.00m/s
16in/h 0.00m/s
17in/h 0.00m/s
18in/h 0.00m/s
19in/h 0.00m/s
นิ้วต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
20in/h 0.00m/s
21in/h 0.00m/s
22in/h 0.00m/s
23in/h 0.00m/s
24in/h 0.00m/s
25in/h 0.00m/s
26in/h 0.00m/s
27in/h 0.00m/s
28in/h 0.00m/s
29in/h 0.00m/s
30in/h 0.00m/s
31in/h 0.00m/s
32in/h 0.00m/s
33in/h 0.00m/s
34in/h 0.00m/s
35in/h 0.00m/s
36in/h 0.00m/s
37in/h 0.00m/s
38in/h 0.00m/s
39in/h 0.00m/s
นิ้วต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
40in/h 0.00m/s
41in/h 0.00m/s
42in/h 0.00m/s
43in/h 0.00m/s
44in/h 0.00m/s
45in/h 0.00m/s
46in/h 0.00m/s
47in/h 0.00m/s
48in/h 0.00m/s
49in/h 0.00m/s
50in/h 0.00m/s
51in/h 0.00m/s
52in/h 0.00m/s
53in/h 0.00m/s
54in/h 0.00m/s
55in/h 0.00m/s
56in/h 0.00m/s
57in/h 0.00m/s
58in/h 0.00m/s
59in/h 0.00m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา