การแปลง นิ้วต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง นิ้วต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
นิ้วต่อวินาที เมตรต่อวินาที
0in/s 0.00m/s
1in/s 0.03m/s
2in/s 0.05m/s
3in/s 0.08m/s
4in/s 0.10m/s
5in/s 0.13m/s
6in/s 0.15m/s
7in/s 0.18m/s
8in/s 0.20m/s
9in/s 0.23m/s
10in/s 0.25m/s
11in/s 0.28m/s
12in/s 0.30m/s
13in/s 0.33m/s
14in/s 0.36m/s
15in/s 0.38m/s
16in/s 0.41m/s
17in/s 0.43m/s
18in/s 0.46m/s
19in/s 0.48m/s
นิ้วต่อวินาที เมตรต่อวินาที
20in/s 0.51m/s
21in/s 0.53m/s
22in/s 0.56m/s
23in/s 0.58m/s
24in/s 0.61m/s
25in/s 0.63m/s
26in/s 0.66m/s
27in/s 0.69m/s
28in/s 0.71m/s
29in/s 0.74m/s
30in/s 0.76m/s
31in/s 0.79m/s
32in/s 0.81m/s
33in/s 0.84m/s
34in/s 0.86m/s
35in/s 0.89m/s
36in/s 0.91m/s
37in/s 0.94m/s
38in/s 0.97m/s
39in/s 0.99m/s
นิ้วต่อวินาที เมตรต่อวินาที
40in/s 1.02m/s
41in/s 1.04m/s
42in/s 1.07m/s
43in/s 1.09m/s
44in/s 1.12m/s
45in/s 1.14m/s
46in/s 1.17m/s
47in/s 1.19m/s
48in/s 1.22m/s
49in/s 1.24m/s
50in/s 1.27m/s
51in/s 1.30m/s
52in/s 1.32m/s
53in/s 1.35m/s
54in/s 1.37m/s
55in/s 1.40m/s
56in/s 1.42m/s
57in/s 1.45m/s
58in/s 1.47m/s
59in/s 1.50m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา