การแปลง หลา เป็น ฟุต

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง หลา เป็น ฟุต

ฟุต เป็น หลา (สลับหน่วย)

1yd = 3ft

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ หลา ถึง ฟุต

ฟุต = หลา * 3

1 การคำนวณของ หลา ถึง ฟุต

ฟุต = หลา * 3

ฟุต = 1 * 3

ฟุต = 3

 

ตารางของ หลา ถึง ฟุต

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
หลา
ฟุต
0yd
0.00000ft
1yd
3.00000ft
2yd
6.00000ft
3yd
9.00000ft
4yd
12.00000ft
5yd
15.00000ft
6yd
18.00000ft
7yd
21.00000ft
8yd
24.00000ft
9yd
27.00000ft
10yd
30.00000ft
11yd
33.00000ft
12yd
36.00000ft
13yd
39.00000ft
14yd
42.00000ft
15yd
45.00000ft
16yd
48.00000ft
17yd
51.00000ft
18yd
54.00000ft
19yd
57.00000ft
หลา
ฟุต
20yd
60.00000ft
21yd
63.00000ft
22yd
66.00000ft
23yd
69.00000ft
24yd
72.00000ft
25yd
75.00000ft
26yd
78.00000ft
27yd
81.00000ft
28yd
84.00000ft
29yd
87.00000ft
30yd
90.00000ft
31yd
93.00000ft
32yd
96.00000ft
33yd
99.00000ft
34yd
102.00000ft
35yd
105.00000ft
36yd
108.00000ft
37yd
111.00000ft
38yd
114.00000ft
39yd
117.00000ft
หลา
ฟุต
40yd
120.00000ft
41yd
123.00000ft
42yd
126.00000ft
43yd
129.00000ft
44yd
132.00000ft
45yd
135.00000ft
46yd
138.00000ft
47yd
141.00000ft
48yd
144.00000ft
49yd
147.00000ft
50yd
150.00000ft
51yd
153.00000ft
52yd
156.00000ft
53yd
159.00000ft
54yd
162.00000ft
55yd
165.00000ft
56yd
168.00000ft
57yd
171.00000ft
58yd
174.00000ft
59yd
177.00000ft
หลา
ฟุต
60yd
180.00000ft
61yd
183.00000ft
62yd
186.00000ft
63yd
189.00000ft
64yd
192.00000ft
65yd
195.00000ft
66yd
198.00000ft
67yd
201.00000ft
68yd
204.00000ft
69yd
207.00000ft
70yd
210.00000ft
71yd
213.00000ft
72yd
216.00000ft
73yd
219.00000ft
74yd
222.00000ft
75yd
225.00000ft
76yd
228.00000ft
77yd
231.00000ft
78yd
234.00000ft
79yd
237.00000ft

ลิงก์ยอดนิยม