การแปลง ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น ไมโครเมตร

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น ไมโครเมตร

ไมโครเมตร เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) (สลับหน่วย)

1US nmi = 1851999325.8723µm

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) ถึง ไมโครเมตร

ไมโครเมตร = ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) * 1851999325.8722

การคำนวณของ ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) ถึง ไมโครเมตร

ไมโครเมตร = ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) * 1851999325.8722

ไมโครเมตร = 1 * 1851999325.8722

ไมโครเมตร = 1851999325.8723

ไมล์ทะเลของสหรัฐ

ไมล์ทะเลของสหรัฐเป็นหน่วยวัดที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในการนำทางและกิจกรรมทางทะเล มันถูกกำหนดไว้เป็น 1,852 เมตรหรือประมาณ 6,076.12 ฟุต คำว่า "ไมล์ทะเล" มีต้นกำเนิดมาจากความต้องการของกะลาสีที่ต้องการวัดระยะทางบนพื้นผิวโลกโดยพิจารณาเส้นโค้งของโลก

ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของไมล์ทะเลระหว่างประเทศที่ถูกกำหนดโดยองค์การทะเลทั่วโลก ซึ่งได้ถูกกำหนดในปี 1929 โดยองค์การทะเลทั่วโลก (IHO) องค์การทะเลทั่วโลกกำหนดไมล์ทะเลเป็นหนึ่งนาทีของละติจูดตามเมริเดียนใดก็ได้ โดยเนื่องจากโลกไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์ ความยาวของไมล์ทะเลจะแปรผันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับละติจูด อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นค่าคงที่

ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกาถูกใช้โดยทั่วไปในแผนที่ทะเล ระบบนำทาง และการบิน มันให้วิธีการวัดระยะที่สะดวกและมาตรฐานในทะเล ทำให้การคำนวณสำหรับการนำทางเรือและเครื่องบินเป็นไปอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ มันยังถูกใช้ในการคำนวณความเร็วเหนือน้ำทะเลที่เรียกว่า ความเร็วเรือ โดยที่หนึ่ง knot เท่ากับหนึ่งไมล์ทะเลต่อชั่วโมง

ไมโครเมตร

ไมโครเมตรคือหน่วยความยาวในระบบเมตริก มีค่าเท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งของเมตรหรือ 0.000001 เมตร สัญลักษณ์ของไมโครเมตรคือ μm มาจากตัวอักษรกรีก "มิว" (μ) ซึ่งหมายถึงไมโคร หมายถึงหนึ่งล้านที่สุด

ไมครอนเมตรถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ต้องการการวัดที่แม่นยำ มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการวัดวัตถุหรือระยะที่เล็กมาก เช่น ความหนาของเส้นผมหรือเส้นผ่านศูนย์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไมครอนเมตรยังถูกใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจในเรื่องความแม่นยำและความพิถีพิถันในการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก

เพื่อให้เห็นขนาดของไมครอมิเตอร์ในมุมมองที่ถูกต้อง มันมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งร้อยเท่าของความหนาของเส้นผมของมนุษย์ ระดับความแม่นยำนี้ทำให้ไมครอมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ออปติกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพ มันถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดอื่น ๆ เช่น ตลับวัดหรือกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้ได้ระดับความแม่นยำสูงสุดในการวัดขนาด

 

ตารางของ ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) ถึง ไมโครเมตร

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
ไมโครเมตร
0US nmi
0.00000µm
1US nmi
1,851,999,325.87225µm
2US nmi
3,703,998,651.74449µm
3US nmi
5,555,997,977.61674µm
4US nmi
7,407,997,303.48898µm
5US nmi
9,259,996,629.36123µm
6US nmi
11,111,995,955.23347µm
7US nmi
12,963,995,281.10572µm
8US nmi
14,815,994,606.97796µm
9US nmi
16,667,993,932.85021µm
10US nmi
18,519,993,258.72245µm
11US nmi
20,371,992,584.59470µm
12US nmi
22,223,991,910.46695µm
13US nmi
24,075,991,236.33919µm
14US nmi
25,927,990,562.21143µm
15US nmi
27,779,989,888.08368µm
16US nmi
29,631,989,213.95593µm
17US nmi
31,483,988,539.82817µm
18US nmi
33,335,987,865.70042µm
19US nmi
35,187,987,191.57266µm
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
ไมโครเมตร
20US nmi
37,039,986,517.44491µm
21US nmi
38,891,985,843.31715µm
22US nmi
40,743,985,169.18940µm
23US nmi
42,595,984,495.06165µm
24US nmi
44,447,983,820.93389µm
25US nmi
46,299,983,146.80614µm
26US nmi
48,151,982,472.67838µm
27US nmi
50,003,981,798.55063µm
28US nmi
51,855,981,124.42287µm
29US nmi
53,707,980,450.29511µm
30US nmi
55,559,979,776.16736µm
31US nmi
57,411,979,102.03960µm
32US nmi
59,263,978,427.91186µm
33US nmi
61,115,977,753.78410µm
34US nmi
62,967,977,079.65635µm
35US nmi
64,819,976,405.52859µm
36US nmi
66,671,975,731.40083µm
37US nmi
68,523,975,057.27309µm
38US nmi
70,375,974,383.14532µm
39US nmi
72,227,973,709.01758µm
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
ไมโครเมตร
40US nmi
74,079,973,034.88982µm
41US nmi
75,931,972,360.76207µm
42US nmi
77,783,971,686.63431µm
43US nmi
79,635,971,012.50656µm
44US nmi
81,487,970,338.37880µm
45US nmi
83,339,969,664.25104µm
46US nmi
85,191,968,990.12329µm
47US nmi
87,043,968,315.99553µm
48US nmi
88,895,967,641.86778µm
49US nmi
90,747,966,967.74002µm
50US nmi
92,599,966,293.61227µm
51US nmi
94,451,965,619.48451µm
52US nmi
96,303,964,945.35677µm
53US nmi
98,155,964,271.22900µm
54US nmi
100,007,963,597.10126µm
55US nmi
101,859,962,922.97350µm
56US nmi
103,711,962,248.84573µm
57US nmi
105,563,961,574.71799µm
58US nmi
107,415,960,900.59023µm
59US nmi
109,267,960,226.46248µm
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
ไมโครเมตร
60US nmi
111,119,959,552.33472µm
61US nmi
112,971,958,878.20697µm
62US nmi
114,823,958,204.07921µm
63US nmi
116,675,957,529.95146µm
64US nmi
118,527,956,855.82372µm
65US nmi
120,379,956,181.69597µm
66US nmi
122,231,955,507.56821µm
67US nmi
124,083,954,833.44044µm
68US nmi
125,935,954,159.31270µm
69US nmi
127,787,953,485.18494µm
70US nmi
129,639,952,811.05719µm
71US nmi
131,491,952,136.92944µm
72US nmi
133,343,951,462.80167µm
73US nmi
135,195,950,788.67392µm
74US nmi
137,047,950,114.54617µm
75US nmi
138,899,949,440.41843µm
76US nmi
140,751,948,766.29065µm
77US nmi
142,603,948,092.16290µm
78US nmi
144,455,947,418.03516µm
79US nmi
146,307,946,743.90738µm

ลิงก์ยอดนิยม