การแปลง ไมโครนิ้ว เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

เครื่องคำนวณการแปลงหน่วยของ การแปลง ไมโครนิ้ว เป็น ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) เป็น ไมโครนิ้ว (สลับหน่วย)

1µin = 0US nmi

ความแม่นยำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบนี้ได้โดยการเลือกจำนวนตัวเลขสำคัญที่ต้องการจากตัวเลือกที่อยู่เหนือผลลัพธ์

สูตรการแปลงของ ไมโครนิ้ว ถึง ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) = ไมโครนิ้ว / 72913398659.523

การคำนวณของ ไมโครนิ้ว ถึง ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) = ไมโครนิ้ว / 72913398659.523

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) = 1 / 72913398659.523

ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา) = 0

ไมโครอินช์คือหน่วยวัดความยาวที่เท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งในหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้ว

ไมโครอินช์เป็นหน่วยวัดที่ใช้เพื่อแสดงระยะทางหรือขนาดที่เล็กมาก มันได้มาจากนิ้วซึ่งเป็นหน่วยวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกไม่กี่ประเทศ คำนำหน้า "ไมโคร" หมายถึงตัวคูณหนึ่งล้าน ดังนั้น 1 ไมโครอินช์เท่ากับหนึ่งล้านหนึ่งของนิ้ว

ไมโครอินช์ถูกใช้โดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดที่แม่นยำ เช่น วิศวกรรม การผลิต และการเจรจา. มันช่วยให้มีข้อมูลที่แม่นยำและละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเจอกับค่าความเป็นไปได้ขนาดเล็กมาก ตัวอย่างเช่น ในการผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิพ ที่แม้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยก็สามารถมีผลกระทบมากต่อประสิทธิภาพ ไมโครอินช์เป็นหน่วยวัดที่สำคัญในกระบวนการวัด.

เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย หนึ่งไมโครอินช์เท่ากับ 0.000001 นิ้วหรือ 0.0254 ไมโครเมตร สำคัญที่จะทราบว่าไมโครอินช์ไม่ได้ถูกใช้ในชีวิตประจำวันหรือในส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา แทนที่นั้น ระบบเมตริกซึ่งใช้หน่วยเช่น มิลลิเมตรหรือไมโครเมตร ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญที่ความแม่นยำเป็นสำคัญ ไมโครอินช์ยังคงเป็นหน่วยที่มีค่าสำหรับการแสดงการวัดขนาดเล็กๆ น้อยๆ

ไมล์ทะเลของสหรัฐ

ไมล์ทะเลของสหรัฐเป็นหน่วยวัดที่ใช้โดยส่วนใหญ่ในการนำทางและกิจกรรมทางทะเล มันถูกกำหนดไว้เป็น 1,852 เมตรหรือประมาณ 6,076.12 ฟุต คำว่า "ไมล์ทะเล" มีต้นกำเนิดมาจากความต้องการของกะลาสีที่ต้องการวัดระยะทางบนพื้นผิวโลกโดยพิจารณาเส้นโค้งของโลก

ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของไมล์ทะเลระหว่างประเทศที่ถูกกำหนดโดยองค์การทะเลทั่วโลก ซึ่งได้ถูกกำหนดในปี 1929 โดยองค์การทะเลทั่วโลก (IHO) องค์การทะเลทั่วโลกกำหนดไมล์ทะเลเป็นหนึ่งนาทีของละติจูดตามเมริเดียนใดก็ได้ โดยเนื่องจากโลกไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์ ความยาวของไมล์ทะเลจะแปรผันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับละติจูด อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นค่าคงที่

ไมล์ทะเลของสหรัฐอเมริกาถูกใช้โดยทั่วไปในแผนที่ทะเล ระบบนำทาง และการบิน มันให้วิธีการวัดระยะที่สะดวกและมาตรฐานในทะเล ทำให้การคำนวณสำหรับการนำทางเรือและเครื่องบินเป็นไปอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ มันยังถูกใช้ในการคำนวณความเร็วเหนือน้ำทะเลที่เรียกว่า ความเร็วเรือ โดยที่หนึ่ง knot เท่ากับหนึ่งไมล์ทะเลต่อชั่วโมง

 

ตารางของ ไมโครนิ้ว ถึง ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)

ค่าเริ่มต้น
เพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
ไมโครนิ้ว
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
0µin
0.00000US nmi
1µin
0.00000US nmi
2µin
0.00000US nmi
3µin
0.00000US nmi
4µin
0.00000US nmi
5µin
0.00000US nmi
6µin
0.00000US nmi
7µin
0.00000US nmi
8µin
0.00000US nmi
9µin
0.00000US nmi
10µin
0.00000US nmi
11µin
0.00000US nmi
12µin
0.00000US nmi
13µin
0.00000US nmi
14µin
0.00000US nmi
15µin
0.00000US nmi
16µin
0.00000US nmi
17µin
0.00000US nmi
18µin
0.00000US nmi
19µin
0.00000US nmi
ไมโครนิ้ว
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
20µin
0.00000US nmi
21µin
0.00000US nmi
22µin
0.00000US nmi
23µin
0.00000US nmi
24µin
0.00000US nmi
25µin
0.00000US nmi
26µin
0.00000US nmi
27µin
0.00000US nmi
28µin
0.00000US nmi
29µin
0.00000US nmi
30µin
0.00000US nmi
31µin
0.00000US nmi
32µin
0.00000US nmi
33µin
0.00000US nmi
34µin
0.00000US nmi
35µin
0.00000US nmi
36µin
0.00000US nmi
37µin
0.00000US nmi
38µin
0.00000US nmi
39µin
0.00000US nmi
ไมโครนิ้ว
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
40µin
0.00000US nmi
41µin
0.00000US nmi
42µin
0.00000US nmi
43µin
0.00000US nmi
44µin
0.00000US nmi
45µin
0.00000US nmi
46µin
0.00000US nmi
47µin
0.00000US nmi
48µin
0.00000US nmi
49µin
0.00000US nmi
50µin
0.00000US nmi
51µin
0.00000US nmi
52µin
0.00000US nmi
53µin
0.00000US nmi
54µin
0.00000US nmi
55µin
0.00000US nmi
56µin
0.00000US nmi
57µin
0.00000US nmi
58µin
0.00000US nmi
59µin
0.00000US nmi
ไมโครนิ้ว
ไมล์ทะเล (สหรัฐอเมริกา)
60µin
0.00000US nmi
61µin
0.00000US nmi
62µin
0.00000US nmi
63µin
0.00000US nmi
64µin
0.00000US nmi
65µin
0.00000US nmi
66µin
0.00000US nmi
67µin
0.00000US nmi
68µin
0.00000US nmi
69µin
0.00000US nmi
70µin
0.00000US nmi
71µin
0.00000US nmi
72µin
0.00000US nmi
73µin
0.00000US nmi
74µin
0.00000US nmi
75µin
0.00000US nmi
76µin
0.00000US nmi
77µin
0.00000US nmi
78µin
0.00000US nmi
79µin
0.00000US nmi

ลิงก์ยอดนิยม