การแปลง กิโลเมตร เป็น ลีกทางทะเล

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลีกทางทะเล เป็น กิโลเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

nl =
km * 0.17999
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลเมตร

กิโลเมตร

กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งพันเมตร

1 กม. เทียบเท่ากับ 0.6214 ไมล์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

nl =
km * 0.17999
 
 
 

ลีกทางทะเล

ลีกทะเล คือ 6,080 หลา - หรือสามไมล์ทะเล (แต่ละลีกคือ 6,080 ฟุต) โปรดทราบว่ายังมีลีกสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและสหราชอาณาจักรลีก ซึ่งลีกเดินเรือแตกต่างกันทั้งหมด

 

ตาราง กิโลเมตร เป็น ลีกทางทะเล

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตร ลีกทางทะเล
0km 0.00nl
1km 0.18nl
2km 0.36nl
3km 0.54nl
4km 0.72nl
5km 0.90nl
6km 1.08nl
7km 1.26nl
8km 1.44nl
9km 1.62nl
10km 1.80nl
11km 1.98nl
12km 2.16nl
13km 2.34nl
14km 2.52nl
15km 2.70nl
16km 2.88nl
17km 3.06nl
18km 3.24nl
19km 3.42nl
กิโลเมตร ลีกทางทะเล
20km 3.60nl
21km 3.78nl
22km 3.96nl
23km 4.14nl
24km 4.32nl
25km 4.50nl
26km 4.68nl
27km 4.86nl
28km 5.04nl
29km 5.22nl
30km 5.40nl
31km 5.58nl
32km 5.76nl
33km 5.94nl
34km 6.12nl
35km 6.30nl
36km 6.48nl
37km 6.66nl
38km 6.84nl
39km 7.02nl
กิโลเมตร ลีกทางทะเล
40km 7.20nl
41km 7.38nl
42km 7.56nl
43km 7.74nl
44km 7.92nl
45km 8.10nl
46km 8.28nl
47km 8.46nl
48km 8.64nl
49km 8.82nl
50km 9.00nl
51km 9.18nl
52km 9.36nl
53km 9.54nl
54km 9.72nl
55km 9.90nl
56km 10.08nl
57km 10.26nl
58km 10.44nl
59km 10.62nl
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา