การแปลง ตารางเมตร เป็น ตารางหลา

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางหลา เป็น ตารางเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ตารางเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งเมตรความกว้างหนึ่งเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

yd² =
m² * 1.1960
 
 
 

ตารางหลา

หน่วยพื้นที่เท่ากับหนึ่งหลาหนึ่งตารางหลา

 

ตาราง ตารางเมตร เป็น ตารางหลา

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตารางเมตร ตารางหลา
0 0.00yd²
1 1.20yd²
2 2.39yd²
3 3.59yd²
4 4.78yd²
5 5.98yd²
6 7.18yd²
7 8.37yd²
8 9.57yd²
9 10.76yd²
10 11.96yd²
11 13.16yd²
12 14.35yd²
13 15.55yd²
14 16.74yd²
15 17.94yd²
16 19.14yd²
17 20.33yd²
18 21.53yd²
19 22.72yd²
ตารางเมตร ตารางหลา
20 23.92yd²
21 25.12yd²
22 26.31yd²
23 27.51yd²
24 28.70yd²
25 29.90yd²
26 31.10yd²
27 32.29yd²
28 33.49yd²
29 34.68yd²
30 35.88yd²
31 37.08yd²
32 38.27yd²
33 39.47yd²
34 40.66yd²
35 41.86yd²
36 43.06yd²
37 44.25yd²
38 45.45yd²
39 46.64yd²
ตารางเมตร ตารางหลา
40 47.84yd²
41 49.04yd²
42 50.23yd²
43 51.43yd²
44 52.62yd²
45 53.82yd²
46 55.02yd²
47 56.21yd²
48 57.41yd²
49 58.60yd²
50 59.80yd²
51 61.00yd²
52 62.19yd²
53 63.39yd²
54 64.58yd²
55 65.78yd²
56 66.98yd²
57 68.17yd²
58 69.37yd²
59 70.56yd²
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา